Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Bài Xương Họa : ĐƯA TANG CẢM TÁC (Thi hửu Vườn Thơ Thẩn)


Các anh chị nhìn và làm thơ với siêu trăng... còn tui thì:

ĐƯA TANG CẢM TÁC
Có kẻ nằm yên dưới đáy mồ
Người kia kiếm mãi bóng hư vô
Hương đồng thoang thoảng dòng kênh cạn
Mộ chí im lìm xác lá khô
Một nhánh đào con trông loáng thoáng
Bao ngày tháng cũ hiện lô nhô
Nhiều khi trở lại đưa về đất
Bất chợt tìm trăng vụn nước hồ !
Cao Linh Tử
15/11/2016  .

 HỌA THƠ "ĐƯA TANG CẢM TÁC" CỦA  CAO LINH TỬ

BÀI HỌA : SIÊU TRĂNG RỤNG ĐÁY HỒ

Hài cốt nằm sâu dưới đất mồ,
Người ta  tưởng nhớ cõi nam vô.
Ruộng nương thiếu nước hoa màu chết,
Nấm mộ đầy gai dại cỏ khô.
Mấy tháng mưa to gây lụt lội,
Ngập nhà nước xoáy nóc còn nhô.
Đôi khi lẫn lộn thiên tai hại,
Chẳng hiểu siêu trăng rụng đáy hồ...

Mai Xuân Thanh
(xin phép kính họa thơ "Đưa Tang Cảm Tác" của Cao Linh Tử)
Ngày 15 tháng 11 năm 2016.
HỌA VẬN :
     
    NÀO CÓ GÌ ĐÂU
               Trăm năm nào có gì đâu,
          Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì !
                            Cung Oán ngâm khúc

Chung cuộc rồi ai cũng nấm mồ,
Chạy trời không khỏi nắng chui vô.
Minh quân danh tướng thân tàn rã,
Tài tử giai nhân thể xác khô.
Giàn đậu giàn dưa mưa rả rít,
Tàu tiêu tàu chuối đóm lô nhô.
Ngàn năm sau nữa ngàn năm nữa,
Cũng vẫn  ô  hô  tử  hỉ  hồ !

                               Đỗ Chiêu Đức


ĐÓNG HÒM TỪ THIỆN
Sống ước nhà riêng, chết ước mồ
Dù người quyền quý, kẻ giang hồ
An tâm nằm giữa lòng quê mẹ
Thanh thản vùi trong mảnh đất nhô
Sang trọng, quan tài to tráng lệ
Đói nghèo, manh chiếu nhỏ sần khô
Có người tâm thiện ra tay giúp
Đóng tặng chiếc hòm đặt xác vô.
                             Phương Hà
  ( Tặng Cao Linh Tử, kẻ đóng hòm từ thiện )
Bài Hoạ :
     Núm Mồ 

Xơ xác cỏ khâu một núm mồ ,
Đường về cuối nẽo phải chui vô .
Mưa dầm nước lũ xác thân rã ,
Nắng cháy gió vàng xương cốt khô .
Hiu quạnh thưa dần mộ chí viếng ,
Mơ màng đúng hẹn bóng trăng nhô .
Thiên thu nằm đấy quên trần thế ,
Một chiếc lá rơi thoáng mặt hồ !
          Mailoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét