Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Xin cáo lỗi

Kính  các bạn bè.
Vì lý do bất khả kháng nên :
hoainiemtayninh.blogspot.com  và
nhungnguoibanspsg.blogspot.com
sẽ ngưng hoạt động một thời gian...
Xin cáo lỗi cùng Quí bạn bè,thân hữu.
Mong sẽ sớm gặp lai...

NẮNG THU - Thơ Trần Chu Ngọc

Tôi vẫn tìm tôi từ thuở ấy Mênh mang chút cuối chiều nắng thu Em đâu rồi chốn xưa vẫn thế Một chút hoang sơ giửa sương mù          ...