Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Xin cáo lỗi

Kính  các bạn bè.
Vì lý do bất khả kháng nên :
hoainiemtayninh.blogspot.com  và
nhungnguoibanspsg.blogspot.com
sẽ ngưng hoạt động một thời gian...
Xin cáo lỗi cùng Quí bạn bè,thân hữu.
Mong sẽ sớm gặp lai...