Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Những vần thơ mùa hè

        
                                                                        MÙA HÈ
     Ai xui con cuc gi mùa hè,
      
Cái nóng nung người nóng nóng ghê.
      
Ngõ trước vườn sau um nhng cỏ,
      
Vàng phai thm nht ngán cho huê.
      
Đu cành kiếm bn oanh xao xác,
      
Trong ti đua bay đóm lp loè.
      
Mong được nm nam cơn gió thi,
       
Đàn ta, ta gãy khúc Nam nghe”.
                                              Nguyễn Khuyến
                                   TRÁI MÙA
My đ trong vườn, cam cha chín,
M
i ln em nh người trai tơ.
Tr
ưa hè năm y mua cam ngt,
Nh
ưng thy cam xanh li cáo t.

Năm ngoái trong vườn cam chín cả,
G
c đào em đi chàng qua mua.
Nh
ưng con chim khách không v na,
Chàng ch
ng sang đâu, cam hết mùa.

Cam héo lòng em cũng héo hon,
Đ
ến nay em đã có chng con.
Tình c
hôm y, chàng qua li,
Cam trái mùa r
i, hết th ngon.
                                              HÀN MẶC TỬ


                MÙA HÈ
Ch còn li ca mùa xuân quá vãng,
M
t chút hương vương vn bi hng tàn.
Gió thêm nóng, ngày dài thêm ánh sáng,
Ve thêm s
u; - em cũng kém dung nhan.

Mùa h
cháy dưới tri đt trng;
N
ng hng nung, mây bc chy ngân nga.
C
nh thưa tht ch mt con đường vng,
Cái am x
ưa, hay đôi chiếc bia già.

Ti
ếng gà gáy bun nghe như máu a,
Ch
ết không gian, khô héo c hn cao!
Th
m tuyt vng hai hàng bông phượng la;
Thê l
ương đi như tri my binh đao.

H
n tri đt ti lây cho khóm c,
Cho cành hoa, cho con b
ướm ngu ngơ.
Mu
n đi chết trong lòng nng đ,
Đ
lòng tàn, thiêu hu c hư vô.
                                      XUÂN DIỆU
         Thiếu nữ ngủ ngày
Mùa hè hây hy gió nm đông, 
Thiếu n nm chơi quá gic nng. 
Lược trúc chi cài trên mái tóc, 
Yếm đào tr xung dưới nương long. 
Đôi gò Bng đo sương còn ngm, 
Mt lch Đào nguyên nước cha thông. 
Quân t dùng dng đi chng dt, 
Đi thì cũng d, không xong. 
                      Hồ Xuân Hương 

                                 TRƯA HÈ
Dưới gc đa già, trong vũng bóng,
N
m mát, đàn trâu ngm nghĩ nhai.
Ve ve rung cánh, ru
i say nng;
Gà gáy trong thôn nh
ng tiếng dài.

Tr
i lơ cao vút không buông gió;
Đ
ng c cào phô cánh lượt hng,
Êm đ
m sóng la trôi trên lúa;
Nh
c nga đường xa rc tiếng đng.

Quán cũ n
m lười trong sóng nng,
Bà hàng th
ưa khách ng thiu thiu
Nghe m
hôi chy đm như tm...
Đ
ng lng trong mây mt cánh diu.

Cành th
ưa, nng tưới, chim không đng;
Qu
chín bâng khuâng rng trước hè.
Vài cô v
ch buông quang thúng
S
a li vành khăn dưới bóng tre.

Th
i gian dng bước trên đng vng;
Lá ng
p ngng sa nh lướt ao.
Nh
ư mơ đường khói lên tri nng;
Tr
ường hc làng kia tiếng trng vào.
                                      BÀNG BÁ LÂN


KẾT CHÙM THƠ MÙA HÈ
Hè sang ri đó bn mình ơi,
Thp thõm ch xem bn m li.
Gi chút tâm tình thơ vi thn,
Chung vui nhp sng tui mòn vơi.
Hè xưa có tiếng ve su khóc,
H mi đâu ri phượng lã lơi?
Hi ngoi hè v se gió lnh,
Sao nghe c tưởng tiết đông mi.
                    (25-4-2014) HỒ NGUYỄN

HỌA 1:     
Hè v xúc đng hi người ơi,
Thy bn chia tay, nói nghn li!
Ging quc đêm trăng, kêu thm thiết,
Tiếng ve ngày nng, khóc chơi vơi.
B câu cành phượng, vn âu yếm,
Ong bướm h sen, lượn l lơi.
Cnh đp dp hè, bao giá r,
Công ty du lch, cnh tranh mi!
                                    Khôi Nguyên

HỌA 2:
Mi đ hè v, ni nh ơi?
Vườn xưa cnh cũ, khc trao li?
Thi gian lng đng, tâm hoài tưởng,
K nim phơi bày, d chng vơi.
Mt thu trai tài, thay sc lch,
Bao ngày gái sc, hin màu vơi.
Còn chăng lý c hòa thương cm,
Đ li ngun yêu mãi đón mi.
                             28/4/2014 * Minh Tâm

HỌA 3: Ký Ức Mùa Hè
Phượng đ báo hè. Hi bn ƠI!
Thm sâu ký c ... viết đôi LI:
Hc trò chy lon; su châu cn.
Bài v nát tung; khóc l VƠI.
Tiếng súng đì đùng; đêm thn thc.
Ba cơm vi vã; bng buông LƠI.
Quê hương b li mang thân trn.
Đt mi giang tay rng đón MI ...
                                             Hoàng Đằng
HỌA 4:
H đến ri đây các bn ơi,
Ngh Hè tm bit biết bao li.
Tha h nhy nhót tri trong vt,
Thai mái đy ly chng thy vơi.
Nh li ve su mùa phượng vĩ,
Thương v sui tóc xõa buông lơi.
Thường hay giúp m tay con gái,
Ti quán cơm chay khách đón mi.... !
Mai Xuân Thanh
28 April 2014


HỌA 5:
Hè đến t đâu hi bn ơi,
T cao xanh y thm thâm li.
Bn mùa luân chuyn năm tròn chn,
Tám tiết đi di h my vơi.
Nh phượng trường xưa ve thn thc,
Nhìn sen x l lá vn lơi.
Vn vương ni nh ph râu tóc,
Th thn vườn hoa gió gho mơi.
          (28-4-2014; Giáp Ngọ) T.V.T

KẺ ĐỘC HÀNH
Năm mươi năm… em tr v trường cũ,
Bi hi lng ngm phòng hc ngày xưa.
Bên ca s hàng cây lá lưa thưa,
Dãy bàn th tư… bóng AI n hin.
*
Dòng liên tưởng … thy anh đang hin din,
Tay trong tay cùng sánh bước bên nhau.
Cht quay li nhìn quá kh b dâu,
Mong tình s cui mùa không nước mt.
*
Thư anh viết sao bun hiu bun ht,
“ANH: k đc hành gn sut cuc đi.
Cô đơn, qunh vng… thân già ni trôi,
Nơi x l gia màn đêm rét mướt.
*
Đem tâm s gi vào làn khói thuc,
Nh gió mang v trao li cho em.
Nghn ngào, thn thc… nh đôi môi mm,
Mái tóc mây bay ph b vai nh”.
*
Nếu lc bước tr v qua đu ngõ,
Đng nao lòng khi cnh có đi thay.
Phượng ngày xưa gi tóc trng bay bay,
Mười năm l cô đơn đi góa ph.
Tác giả: Phượng Ngày Xưa

                                             TIẾP ÂM HỌA Ý:
                                                XIN TRẢ LẠI HÈ XƯA
                                     Xin tr li cành hoa trao ngày cũ,
                                     Phượng thm hng ..gi r nm trơ.
                                     Đó hình em th thn mãi trông ch,
                                     Nay góa ph… chưa bao gi ta nghĩ.
                                                                 *
                                    Nh hè xưa khi nhìn hàng phượng vĩ,
                                     Bóng hình ai hòa nhp trng đường đi.
                                     Nét ưu tư nhìn hè sp mùa thi,
                                     Bao nhung nh mong đến kỳ hi ng.
                                                                    *
                                       Tr li em đóa phượng hng đang tr,
                                        Nét thm xinh như mi đ hè sang.
                                        Đem ngun vui tô nét đp ng ngàng,
                                        Gi tui hc tóc mây lan trng bc.
                                                                      *
                                        Hè li sang khiến lòng ta ph phc,
                                        Bi vì nay tóc bc đim trên đu.
                                        Tiếng ve su khơi dy ni thương đau,
                                        Không còn na thu tình bao nhung nh.
                                                                     *
                                        Nay còn chăng nét su tư lo s,
                                        Tui qua nhanh đâu còn thu hè vui.
                                        Nhìn phượng nay sao li thy bùi ngùi,
                                        Hay thương xót cho nim vui đã mất?
                                                                    *
                                        Xin tr li cho em hè xưa chân tht,
                                        Tiếng ve kêu gi tt bt tan trường.
                                        Nng u su sâu đm nổi vn vương,
                                        Ve tha thiết đưa thân thương nẽo nh.
                                                                     *
                                       Hè xưa đâu còn mây giăng một thu,
                                       Phi xa ri vn ng ng du in.
                                       Hè mang theo trn trang s đi mình,
                                       Lui quá kh lưu bóng hình thơ di.
                                                                     *
                                       Hè đã đi ri nay hè tr li,
                                       Nhưng đâu còn nét vn di ngày xưa.
                                       Đem tình yêu mt thu đến cho va,
                                       Cho trang s trn đong đưa mt kiếp.
                                                                               HỒ NGUYỄN


                                            HÈ ĐÃ SANG CHƯA?                                      
                                       Hè đã sang chưa, sao nh em? 
                                       Ve kêu thn thc nc tng đêm.
                                       Tiếng ve réo gi vui cành điêp,
                                       Ging gió bun vương rít cánh rèm.
                                       Sc phượng thm tươi đôi bướm gin,
                                       Mây xanh lượn khúc th bun thêm.
                                       Hè sang đâu bóng câu ngày cũ,
                                       Thiếu nng đong đưa rớt bc thm.
                                                                             HỒ NGUYỄN
                                                                                     (04-4-2014)
                                        HỌA 1: Nhớ Hè
Có mt mùa anh nh đến em,
Mùa mà ve khóc sut thâu đêm.
Anh lo vic hc quên tìm bn,
Em gi yêu thương nh ph rèm.
Quc Khánh, m cha chưa thy đ,
Ngh Hè, con tr vn mong thêm.
Hoa sen, hoa phượng đua nhau n,
Quc cũng gi trăng, vng ti thm.
                                        Khôi Nguyên.
                                   HỌA 2:
Nng nóng hè sang nh đến em,
Ve su rĩ rã sut trong đêm...
Bun thương bn hu chia tay cũ..
Luyến tiếc lu trăng chng m rèm...
Cánh phượng hng tươi trơ nhánh lá,
Mây bay lơ lng thy bun thêm...
Nim riêng thn thc hn vương vn.
Tình t trăng soi ng trước thm.....
                                 Mai Xuân Thanh
                                       
        
            HÈ ĐÊN RÔI ĐI
Dưới hàng phượng ve rn ca đip khúc,
G
i gió hè ươm nng tóc bay bay.
Trên tr
i cao lng lng nhng si mây,
Xo
thp xung ôm b vai tươi mát.

Chi
ếc nón lá nghiêng vành che na mt,
Em th
n thùng trong áo trng n sinh.
Đôi gu
c vông, theo em vào lp hc,
Dáng thiên thai, em đài các mong manh.

Mùa t
u trường bn bè vui tíu tít,
Ngày bãi tr
ường sân lp vng đìu hiu.
Ph
Tây Ninh cũng bun ươn ướt mt,
G
i theo người nhng ngơ ngác đăm chiêu.

Hè đ
ến, hè đi, nói li t giã,
Hoa ph
ượng hng thay giy mc tin nhau.
C
ơn lc thi gian xoáy hn nghiêng ngã,
B
n bn phương tri tri k thâm sâu.

VÕ HÀ THU GIANG
5/4/2014
                  L'ÉTÉ
L'été est là, dans la rue,
Dans la cour, à mon école.
Des cigales chantent sur les branches,
Des fleurs rouges on a vu.

Petits enfants cherchent des cailloux blancs,
Sur la plage, que de tentes.
Main dans main, filles et garcons,
Font promenade comme tout le monde.

Au revoir mes élèves, disent professeurs
A l'année prochaine, n'est-ce pas?
C'est le temps de notre retour,
Chez vos parents, chez les miens,
Beaucoup de souvenirs dans notre cœur.

Au revoir mes amis et élèves,
Nous allons agrandir peu après vacances.
A bientôt et baisers sur lèvres,
Embrasser dans les bras notre maman.
        
GIANG HÀ THU VÕ – CANADA (6 /4 /2014)
THOÁT DỊCH:
Hè đã thoáng v trên li đi,
Hè sang lp hc đến trường thi.
Trên cành ve khóc kêu vang tiếng,
Hoa thm khoe tươi đ sc thì.

Tr nh loanh hoanh si trng tìm,
Bin tm xa tm nng lim dim.
Gái trai hn h vui tay nm,
Th b xa xăm mắt ngm tìm.

Thy giáo chia tay hn gp trò,
Sang năm hc mi khi âu lo.
Mai v hi ng bên ba má,
Bên nhng người thân chn dn dò.

Chia tay bn hu, hc trò ngoan,
S ln khôn hơn lúc nhp tràng.
Nh đến n hng, môi thm đượm,
Trong vòng tay m ni hân hoan.
                                      HỒ NGUYỄN
SUMMER CICADA SOUND
Every year when I hear loud cicada sound,
The whole neighborhood in my old home town.
Wakes up to see flamboyant blooming down,
Remind all of us that summer is around.

Is it time school, classes to say goodbye,
To teachers, to colleagues and to dear friends,
To go back home see yours and mine,
To help mother taking care ducks, roosters, hen.

Need to remember that time gone by fast,
From a little girl of my beautiful teacher.
I will become a teacher of many girls,
Needless to say nothing will ever last.

School girls in elegant white dresses and pants,
Say goodbye to one another by taking photos,
With red flowers on their hair and chant,
I miss you, you miss me ... and ...GO!

GIANG HÀ THU VÕ (7 / 4 / 2014)
   DỊCH:
          TIẾNG VE SẦU
Mi đ ve su kêu tái tê,
Làng thôn lng tnh tiếng ve v.
Nhc mau thc dy nhìn hoa n,
Hè đã đến ri! Ôi tái tê!

Thi gian đến lúc phi chia tay,
Bn hu, thy cô vng chn này.
Xa ri tm bit ngôi trường hc,
Thăm li làng xưa, xa vng nay.

Hè sang v li m hin xưa,
Trông nom đàn vt ngng, gà xưa.
Sm hôm thân thiết bao ngày cũ,
Thơ thn đu đưa dưới bóng da.

Thi gian vt thoát đã qua nhanh,
Cô bé ngày thơ đã trưởng thành.
Qua tui hc trò, gi dy hc,
Thi gian tiếp ni thoát qua nhanh.

Áo thm qun đen dáng m miu,
Thân thương chp ly nh thân yêu.
Hoa hng dúi tóc trông xinh quá,
Lưu du thi gian hc sáng chiu.

Chia tay bn hc nh cô thy,
Ba tháng hè sang b chn đây.
Nh lp nh trường, ôi nh quá,
Chia tay! Nh bn. Hãy chia tay!
HỒ NGUYỄN


Tìm Trong Nỗi Nhớ
Tìm trong k nim thu chung đường,
Nhum thm cung su nht nét hương.
Phượng n  hoa giăng đy li mng,
Ve kêu tiếng ph ngp sân trường.
Hi xưa bn gin lòng luôn nhớ,
Lúc cũ mình đùa trí mãi vương.
Đếm bước thi gian nào tr li,
Lưu hoài sc h ngt ngào thương!
                                    6/4/2014 (7/3/ Giáp Ngọ)
                                             Minh Tâm
HỌA:
Nh quá ngày xưa chn hc đường,
Thâm tình đôi bn đm đưa hương.
Hè v phượng n khoe môi thm,
Nng xung vàng tuôn ngp mái trường.
Tung tăng trng gin đu bay nhy,
Ríu rít đùa vui thm vn vương.
Nay bun ct tiếng ve than khóc,
Phượng n âu su gi nh thương.
                                                 HỒ NGUYỄN
          KỶ NIỆM HÈ                                  
Hè v git nng cháy nung da,
Khiến k đi xa bng nh nhà. 
Nh bóng da xanh hai đa hn,
Nh ao chi lá ngm mây xa.

Hai đa ngi xem đám tr làng,
Nô đùa trng gin đón hè sang.
Mình trn tm nng tung tăng nhy,
Ln hp ao sâu núp bóng bàng.

Phượng thm khoe môi dưới nng hè,
Đu đưa o lã dáng thân khoe.
Bướm mơ bui hn bay lơ đãng,
Ve khóc bun ai thét bn vè.

Xuân đi hè li đến làm chi,
Nng đt nung hơi th hc hì.
Áo ướt thân da em thm l,
Môi xinh đ ng xếch cong mi.

Đêm hè thu đó nh cùng không,
Em đã chia tay đi ly chng.
Đ li chim bun bay lãng đãng,
Hoa tươi rũ ngóng vi trông.

Bn bc tường vôi khép mi tình,
Yêu sao chng nói ch làm thinh.
Đông v lnh lo, thu hoang vng,
Xuân đến, hè sang ch mt mình.

Tui hc nay v hn vi ai,
Hay xô k nim chóng xa dài.
Hè sang phượng thm thêm chi na,
Nén trn tim mình đ nh ai.

ơi, xin ch đến ln sau,
Đ giúp cho tôi bt dt dào.
Hãy đ cho lòng vui thanh thãn,
Cho tình câm được sm vơi mau.

Mi biết vì sao ve khóc kêu,
Hè sang r thét xót xa nhiu.
Xt đau cho k su dong rui,
Hay khêu ht cát cũng ngao nghêu?

Thôi giã t em, vĩnh bit em,
Tình ta đã vt biến xa rèm.
Còn chăng ch nét hn tim nhc,
Mi lúc hè sang khc khoãi thêm.
                         (Hè 2013) HỒ NGUYỄN

Hồi Tưởng
Gió nh lướt, đưa thuyn v cõi mng,
Nh
sân trường, nng tri nh lung linh.
Mùa H
v, tán phượng đ xinh xinh,
Tô r
c r, khung tri say ánh nng.

C
ơn gió thong, phượng hng rơi trong nng,
Tr
i tht đu, trên sân c thân yêu.
T
ng tiếng ca, tng tiết hc bui chiu,
Và luy
ến c, bóng hình cô bn nh.

R
i thi gian, tiếng ve kêu trước ngõ,
Đã báo r
ng, lp hc sp chia tay.
Ng
i bên em, ch được có bao ngày,
Đ
ường tôi bước, li em tìm em bước.

M
ươi năm sau, gp người em hôm trước,
Đi bên ch
ng ôi hnh phúc biết bao.
Còn thân tôi cô đ
c biết dường nào,
Ôm l
ng l đi tìm trong tuyt vng.

                                                          Minh Tâm.
Summer Vacation
I hope you really know,
How much I truly care,
Because when I’m away from you,
It’s like something isn’t there.

Like on this great vacation,
Where I’m having so much fun.
It feels like part of me is missing,
I wish that I could share this sun.

I’ve been wishing I could be with you,
Each and every day,
Because I trust that with you by my side,
Everything will always be okay.

I want to share this awesome experience,
With you and only you.
If I could, I’d capture every moment,
So you could live this, too.

In a box with sandy beaches,
I’d put the perfect skies of blue.
And I’d bottle up the endless ocean,
To bring it back for you.

I love you like a sister,
I hope that’s something you’ll never forget,
And I’ll say I’m sorry now,
If I ever do something we’ll regret.

You don’t know how much I missed you,
And for that, I’m glad to be back.
Now I know for certain,
Forever our friendship will stay intact.
                                           © Olivia
THOÁT DỊCH:
               NGHỈ HÈ
Xin được em yêu hiu ni lòng,
   Bao điu trông ngóng vi nim mong.
Bi em xa vng anh như thy,
Tt c không ngoài khoãng trng không.
                          
Hè sang vn vt m vui hơn,
Nhưng cõi lòng anh vn chp chn.
Bng thy trong tim như thiếu vng,
Mun cùng xan x nng tng cơn.

Anh mun bên em, mãi vi em,
Hôm nay và mãi mãi lâu bn.
Vi anh tt c là em đó,
Mơ ước bên nhau mãi m êm.

Anh mun x chia k nim đi.
Vi em và ch vi em thôi.
Tng li, tng lúc, tng giây phút,
Và gi muôn năm vn mt li.

Trong chiếc hp xinh trãi cát vàng,
Cha tri xanh biếc sáng mênh mang.
Lưu ghi trong đó bao nhung nh,
Gi nó v em lúc h sang.

Anh s thương em- mt đa em,
Mong em nh mãi- nh đng quên.
Cho anh được nói li xin li,
Vi nhng gì anh l h hên.

Em không hiu thu cõi lòng anh,
Hè đã mang theo giấc mng lành.
Anh s có điu cn phi nói:
Tình thân ta vn mãi trong xanh.
           (Cali: 17-4-2014) HỒ NGUYỄN

HÈ CHẲNG CÒN TƯƠI
Hôm nay ra khi ca,
Nng ta sáng lung linh.
Mùa hè sang ln na,
Khiến thêm nh bóng hình.

Hè sang năm y tui đôi mươi,
Bn hc chia xa phượng mĩm cười.
Hai đa nm tay nhìn chng nói,
Thp thõm bun vui c ti lui.

Em đưa anh gi mt bài thơ,
Nét ch lung linh khiến thn th.
Gi chút tâm tình chưa trn nghĩa,
Nhưng sao cht cha vn nim mơ.

Hè sang ba tháng vng em yêu,
Thơ thn vào ra ti sáng chiu.
Đó đây ánh sáng lung linh quá,
Nhưng sao lòng vn thy bun hiu.

Anh v quê ni x Biên Hòa,
Bên cnh dòng sông hút chn xa.
Em li min quê Sui Đá,
n hin quanh năm bóng núi Bà.


Ba tháng xa ri chóng thoáng qua,
T chn quê tôi tr li nhà.
Cp sách đến trường nhưng chng thy,
Bóng em đâu vng hút phương xa.

Tin đến nghe như sét đ m,
Ly chng em đi bit xa xăm.
Thu v gió rít rung rơi lá,
Tê tái lòng anh nén l thm.

Thôi đã qua ri thu bé thơ,
Hè nay ln thn mắt trông m.
Nng nay không m bng năm y,
Vì nng không còn nét mng mơ.

Năm mươi năm đã lướt qua nhanh,
K nim hè xưa vn hin thành.
Mi đ nng vàng leo vut lá,
Bóng hình ai vn mãi trong anh.
                  (Hè Cali-2014) HỒ NGUYỄN
MÙA HÈ XỨ MỸ
Mùa Hè x M khác quê ta,
Sáng sm trong veo mát mi nhà.
Nng trãi khung tri trưa vng lng,
Mây giăng đnh núi bui chiu tà.
Cô thy giáo án ôn thi cui,
Nam n sinh viên lp hc qua.
V t chim non bay thng cánh,
V quê nhy nhót tm bơi xa....
                                  Mai Xuân Thanh
                                    23 April, 2014 @  9 : 10  PM
HỌA:
Hè v khiến nh đến quê ta,
Ánh sáng lung linh tt mái nhà.
Hi ngoi hè sang không phượng n,
Quê nhà h đến nng chiu tà.
Bơ vơ thiếu bn ve kêu khóc,
Vng bóng trường mong h chóng qua.
Thp thõm bun nhìn mây nng sm,
Bâng khuâng bng nh thu ngày xa.
                       (Cali: 24-4-2014) HỒ NGUYỄN 
            HÈ ĐẾN
                                                  Mùa h đến bt đu t ni nhớ,
                                                  Ép tinh khôi trang giy hc trò.
                                         Hoa ph
ượng li bùi ngùi theo k nim,
                                                  Tôi viết li xin li gi cho........

                                                  Có bài thơ trong ngày bế ging,
                                                  T dưng bn nhn được y mà.
         Là ca tôi lén nh đưa hộ,
Mai xa r
i gi mong bn b qua.

C
bài hát chia tay thi áo trng,
Ôm ghi-ta ch mt ging đàn bun.
L
p chúng mình bo nhau không ai khóc,
Sao v
n có người lau nước mt luôn.

R
i hoa phượng ri bng lăng lưu bút,
D
u biết tôi mc n mt ánh nhìn.
Ngày cu
i đến dành cho nhau li chúc,
Thôi m
t thi đành gi li trong tim.

Gi
h đến bt đu t ni nhớ,
Nghe đâu đây vang v
ng tiếng trng trường.
Tôi đ
t bút tp làm thi sĩ,
Vi
ết v min kư c mến thương.
                                          HÒN NGỌC (SG)

                          Sad summer

This sad summer sun is too small in brightness,
It fades towards the other end of the day,
Loathing it requires patience, of the highest order,
Facing me is this weather, of sunlight and light rain,
My living gave a heart to the wilderness.

This quiet ending to the day may cause trouble,
Or this patient man in the whole of this kingdom quietens.
May he leave us, when the hares and rabbits jump in the season we see.
This sadly brings us to a close.
The mad hands of fate close our meteors to a drop.

Patient men are losing their anger,
When they have to wait and listen,
To all the apostles in the sun, under the sun,
And we deprive others when we speak ill of this fabulous star.
This summer, the stars or planets remind me of nighttime
.
                                                        Author: Naveed Akram
CHUYỂN DỊCH:
                                 HÈ BUỒN
Hè v ánh nng chiếu mong manh,
M nht đong đưa nhim vut cành.
Min cưỡng gng lên nhưng kit sc,
Khiến tôi ngã gc d bun tênh.

Tâm thn tôi vi b đi đâu,
M nht ánh dương lung cnh su.
Ht mưa rt nhđem nhung nh,
Đưa lòng tôi xuôi cnh mong sâu.

Tnh lng chìm đưa đến cõi nào,
Sao lòng cm nhn ni nôn nao.
Người ơi đi đ bao nhung nh,
Th nhy sang mùa đ xuyến xao!

Hè đến đem sang ni thm bun,
Bàn tay điên di khiến sao buông.
Bao k dng dưng tâm n nhn,
Tông đ trông đi ánh dương tuông.

Ta chia, xan x ni nim chung,
Đ nói cùng ai bước tt cùng.
Ánh sao vi vi trên xa thm,
Hè sang sao nhắc gic tương phùng.
                        (26-4-2014) HỒ NGUYỄN

                    _______________

                      THƠ MÙA HÈ với sự cộng tác của:    
* H Nguyn,
* Võ Hà Thu Giang,
* Khôi Nguyên,
* Minh Tâm
* Mai Xuân Thanh,
* Thanh Liêm.
* Tn Phát
* Hòn Ngc
* T.V.T
* Hoàng Đng
           Chủ trương và trình bày kỷ thuật: H Xưa
           Giúp chuyển tãi trang mạng: Phm Hòa
           Liên lạc: ho_xua@yahoo.com  

           Kính chúc MÙA HÈ - 2014 HẠNH PHÚC, YÊN VUI”.  


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét