Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013


        TÌNH CUỐI  
         ThơVKPĐạmPhương
                                      ***
          Cùng  nhau kể chuyện tình trong quá khứ
          Để chúng mình cùng  chia sẻ thương đau
          Anh và em đều cùng có tình sầu
          Nên mình phải đối đầu cùng thực tại
                                      *
          Điều quan trọng là mình nên chấp nhận:
          Trước hôn nhân ai cũng có lần yêu
          Anh cũng từng neo đậu bến yêu nhiều
          Nên anh hiểu…thế nào là  cay  đắng!!!
                                      *
          Tình yêu cũ trong như tờ giấy trắng
          Dù vết thương lòng nhức nhối  đớn đau
          Nhưng cứ xem tình cuối như tình đầu
          Thì sẽ thấy hôn nhân là huyền diệu
                                      *
          Ba  mươi sáu năm nghĩa ái ân chưa trọn
          Tuổ isáu mươi…  em đã đội khăn  tang
          Để tiển anh về nơi cỏi…vĩnh hằng
          Đời góa phụ… lê thê cùng năm tháng
                                      Đời là phù  du


          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét