Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Hồi đáp của VKP.Đạm Phương


Câu đối của  bạn Vương văn Ký tặng VKP Đạm Phương
          ĐẠM THỦY BÌNH THƯỜNG VÔ CHẤT LIỆU
          PHƯƠNG DANH HỶ HẢO MẠC HƯƠNG HOA
Ghi chú: Nước lã tự nhiên không chứa chất liệu gì cả
               Danh thơm nghe rất vui dẹp chẳng cần đến hương hoa
VKP Đạm Phương xin đáp lễ :
            PHỤNG HOÀNG BỌC BẰNG VÀNG MẠ
          CƠM CANH ĐẠM BẠC TỎA BỐN PHƯƠNG
Kính tặng bạn già  một bài thơ:

                        XẾ  BÓNG
                                 ***
            Người  năm  ký…kẻ  nặng  cân
Cách  xa vạn  dặm…  vẫn  gần  nhờ  thơ
          Tri  âm  bạn  hửu…bất  ngờ
Cùng  P3H  tình  cờ  gặp  nhau
          Quay  về  kí  ức  thuở  nào
 Trường  xưa,chốn cũ  dạt  dào  tình  thương
          Dù  đã  nhận  diện  quê  hương
Nhưng  vẫn  xa  xứ … khó  thường  gặp  nhau
          Thời  gian  sao  đi  quá  mau
Chiều  tà  xế  bóng…lòng  sao  rối  bời!
          Thát  thập  cổ  lai  hi… rồi!!!
                             VKP Đạm Phương.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét