Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Mình ơi-thơ VKP.Đạm Phương


                MÌNH ƠI!!!  ThơVKP Đạm Phương
                                      ***
                   Mười  năm  Mình  ra  đi…
                   Bằng  hơn  cả  thế  kỷ
                  Buồn   đêm  trường  mộng  mị
                   Đắng  ngày  dài  thê  lương!!!
                                      *
                   Ba  sáu  năm  chung  sống
                   Thoảng  như  một  giấc  mơ
                   Nợ  đời  dù  trả  hết
                   Nợ  tình  vẫn  còn  vương!!!
                                      *
                   Hai  con  đã  thành  đạt
                   Cháu  nội  ngoại  đủ  đầy
                   Nhưng  tình  Mình  chưa  trọn
                   Làm  sao  ngăn  lệ  rơi!!!
                                      *
                   Người  ta  tám  chin  mươi
                   Đường  đời  vẫn  chung  bước
                   Còn  Mình…sao  nở  bỏ
                   Tôi…ở  tuổi  sáu  mươi!!!...
                                      10  năm  xa  cách

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét