Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Hình xưa

1 tấm hình không biết chụp hồi nào nhưng có thể nhận ra người đứng bìa phải tay chống nạnh là Nguyễn văn Hanh (khóa 1956...).
Người ngồi áo sẩm hàng trước là Đảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét