Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Chim pelicans và cá đuối bay-rất lạ

http://youtu.be/nHrrS_hOnZw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét