Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TIN BUỒN: Lễ Sanh Hương Ý qui vị

                 TIN BUỒN
                            Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: 
                     Hiền Tỷ Lễ Sanh HƯƠNG Ý 
                                    Thế danh Nguyễn thị Ý
                 Hiền thê của Cố Giáo Hữu THƯỢNG MÀNG THANH
                                Nguyên Khâm Châu Đạo California
                           Thân mẫu của CTS. Lê minh Hoàng
                            Thánh Thất Portland, Oregon, Hoa Kỳ 
                              Nhạc mẫu của Bác sĩ Võ văn Thành
                          Cựu học sinh Trung học Công lập Tây Ninh
                    Đã qui vị tại Thị Trấn Hòa Thành (Long Hoa) tỉnh Tây Ninh lúc 6 giờ ngày 25-8-2013, được cử hành tang lễ và đưa đi an táng tại Cực Lạc Thái Bình,  Thánh Địa Tây Ninh ngày 28-8-2013.
           Chúng tôi xin kính thông báo đến quý Huynh Tỷ, Đệ Muội và đồng đạo các nơi.
            Thành kính phân ưu cùng CTS. Lê minh Hoàng và tang gia hiếu quyến.
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thất Nương Diêu Trì Cung ban bố hồng ân cho chơn linh Cố Lễ Sanh HƯƠNG Ý được nhẹ nhàng siêu thăng thoát hóa và an hưởng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Nay kính thông báo.
                                       
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
                                        
                                      San Jose, CA ngày 27-8-2013.
                                         HT.Hồ văn Xưa và gia đình
                                                            


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét