Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Ngón út - Thơ Thích tánh Tuệ

            Bài thơ Ngón út  _   Thích Tánh Tu                                                                                                   
                                                          
Nhng ngón tay lao xao
Tranh giành tng cp bc .
Ngón tay Gia cao đu
Bo rng: "Tôi ln nht!"

" Thôi đi anh, trt lt! "
Ngón tay Tr ct li
- Tôi mi là quan trng
Sai x mi vic đi.

- Chng phi đâu ông ơi!
Tôi mi là ch yếu
Ngón đeo Nhn đi người
Thiếu tôi, ai lo liu?

Ngón tay Cái không chu
"Tt c nói sai ri" .
Tôi mi là s mt
Sc mnh v tôi thôi !...

Tng ngón tay c thế
Chng ai chu nhường ai
Ch ngón Út lng l
Nhìn các anh th dài

Khi bàn tay chp li
Trang nghiêm trước Pht Đài .
Ngón Út đng trước c
Đi din cùng Như Lai.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét