Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

1 bài thơ độc đáo.... Cảnh Xuân


"Nhân dịp xuân về, xin giới thiệu đến bạn đọc bài thơ Xuân độc đáo có 8 cách đọc với xuất xứ như sau: Trước nữa thì không rõ, khoảng năm 1985 - 1986 ông Hồ Quốc Vĩ trước khi đi công tác nước ngoài đã chép cho ông Lê Khải Sĩ một bài thơ cầu kỳ hiếm thấy mà ông Sĩ không kịp hỏi tên tác giả. Khoảng 5 năm sau ông Sĩ đem trao nó cho ông Nguyễn Lê Huy để có dịp giới thiệu bài thơ lạ, trước là công bố để bạn đọc xa gần thưởng lãm, sau để tác giả đứng ra nhận đứa con của mình. Cho đến nay có lẽ người khai sinh ra bài thơ độc đáo này vẫn biệt vô âm tín. Đầu thế kỷ 21, kẻ hậu sinh một lần nữa mạn phép giới thiệu lại nó, may ra cái duyên của hai thế kỷ sẽ khiến xui có sự "tái hợp" nào đó chăng? " (Vũ Thuy)
CẢNH XUÂN
                         
1. Đọc xuôi                                                                        
T
a mến cảnh Xuân ánh sáng ngời 
                                                                                     
 Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
                                                                     
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc                            
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi                      
Qua lại khách chờ sông lặng sóng                          
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người                  
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng                            
Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười                            


2/.- Đọc ngược.
 Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha
 Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
 Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
 Sóng lặng sông chờ khách lại qua
 Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá
 Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
 Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
 Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta


3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi                        4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Cảnh Xuân ánh sáng ngời                                        Mắt ai bóng thướt tha
Thơ rượu chén đầy vơi                                             Đàn hát tiếng ngân xa
Giậu trúc cành xanh biếc                                        Bến đợi thuyền xuôi ngược
Hương Xuân sắc thắm tươi                                    Sông chờ khách lại qua
Khách chờ sông lặng sóng                                     Sắc Xuân hương quyện lá
Thuyền đợt bến đông người                                  Cành trúc giậu cài hoa
Tiếng hát đàn trầm bổng                                       Chén rượu thơ vui thú

Bóng ai mắt mĩm cười                                           Ánh Xuân cảnh mến ta                                                                           
5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược                   6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi


Cười mĩm mắt ai                                         Ta mến cảnh Xuân
Bổng trầm đàn hát                                      Thú vui thơ rượu
Người đông bến đợi                                    Hoa cài giậu trúc
Sóng lặng sông chờ                                    Lá quyện hương Xuân
Tươi thắm sắc Xuân                                  Qua lại khách chờ
Biếc xanh cành trúc                                 Ngược xuôi thuyền đợi
Vơi đầy chén rượu                                    Xa ngân tiếng hát
Ngời sáng ánh Xuân                                Tha thướt bóng ai


7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi               8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược


Ánh sáng ngời                                      Bóng thướt tha
Chén đầy vơi                                        Tiếng ngân xa
Cành xanh biếc                                    Thuyền xuôi ngược
Sắc thắm tươi                                     Khách lại qua
Sông lặng sóng                                   Hương quyện lá
Bến đông người                                Giậu cài hoa
Đàn trầm bổng                                  Thơ vui thú
Mắt mĩm cười                                   Cảnh mến ta


GHI CHÚ: Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách,
chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét