Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Khai bútđầu Xuân Ất Mùi - VV.Ký


Thưa các bạn,
Hôm nay là ngày mùng 4 Tết Ất Mùi 2015, tôi viết bài nầy gọi là khai bút đầu Xuân.
Trước hết, trong tình đồng hương, đồng môn và đồng nghiệp, tôi xin chân thành kính chúc các anh chị em - một năm mới THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC.
Mọi đố kỵ, tị hiềm và ngộ nhận đều được hóa giải sạch sành sanh để những bạn già của chúng ta luôn được luôn vui vẻ, mạnh khỏe và tràn ngập tình yêu thương.
Năm cũ vừa qua, Blog HNTN của chúng ta đã trải qua một thử thách khiến anh chị em và tôi ít nhiều phải bận tâm lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự cảm thông, mọi ngộ nhận đều đươc hóa giải.
Hỷ xả trong tứ vô lượng tâm mà đức Phật hằng rao giảng đã được mọi người thấu hiểu
và ứng dụng. May mắn thay!
Bình tâm mà suy xét thì nguyên nhân của sự việc chẳng có gì quan trọng để làm cho chúng ta phải nhức đầu nghĩ ngợi. Tại sao vậy? Ông bà ta thường nói “ bá nhân bá bụng” mà!
Đầu năm mới, tôi xin kể với các bạn nhà mình câu chuyện được ghi lại trong kinh Phật
mà tôi có cơ duyên được biết.
Ngày xưa, khi đức Thích Ca Mâu Ni và Thánh chúng đi khất thực thường gặp một vị khách đón đường và cật vấn. Vị khách đó, ông Đề Bà Đạt Đa, bám sát đức Phật để nguyền rủa chê bai, bình phẩm quyết tâm hạ nhục đức Phật và đại tăng đoàn vè hành vi lười biếng, không chịu tự thân làm nên của cải nưôi sống bản thân mà hằng ngày phải đi xin ăn để rồi rao giảng những điều vô ích mê hoặc lòng người..
Đức Phật và chúng tăng ung dung tự tại tiến bước, nét mặt vẫn bình dị như chẳng có điều gì xảy ra.
Gần đến cuối đường đức Phật , với trí huệ thông suốt, hiền từ hỏi người khách lạ:
-         Nếu ông cho ai vật gì mà người đó không nhận thì vật đó thuộc về ai?
Ông Đề Bà Đạt Đa nhanh nhẫu trả lời;
-         Tôi cho người đó mà người đó không nhận thì vật đó vẫn còn là của tôi!
Đức Phật mĩm cười hỏi người khách lạ:
-         Vậy tất cả những lời ông đã nói với tôi, tôi thật sự không nghe biết thì
những lời ấy thuộc về ai?
-         Thì vẫn thuộc về của tôi! Đề Bà Đạt Đa mạnh dạn trả lời!
Vì quá tôn sùng đức Phật, chúng ta nghĩ rằng Đề Bà Đạt Đa là môt kẻ ngoại đạo, hủy báng
Phât pháp nên chắc sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián!
Thế nhưng Kinh cho biết Đề Bà Đạt Đa vẫn đắc quả vị Bồ Tát.
Chính Ngài đã thử thách đức Phật trong nghịch hạnh vậy!
                                                                                                                                 Kính ,
                                                                                                                            Vương Văn KýKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét