Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Theo Mùa Xuân Hình Như Em về - Thuyên Huy


Đ tng Khánh Vy, ngày ln cui v Gò Du H, đu mùa Xuân 1971 ri bin bit.

Em v đui nng ngoài hiên
Áo đôi tà khép vai nghiêng na b
Gc Mai già thu làm thơ
Vàng đôi cánh mng đng h gió Xuân
Dài tay tóc quyn theo chân
Nhà ai bên đó trng ngn dáng xưa
Ngõ quen đếm vc ch
Nghe quanh đâu đó gic mơ li v
Nép ngang li cũ mình đi
 thôi biết nói năng gì vi nhau
Riêng ai cũng có ni su
Xuân này xin đ Xuân đu cuc vui
Mt ln thôi nhng ngm ngùi.


Thuyên Huy
(tranh:Hồ Thành Đức)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét