Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Bài Xướng : TỤC ĐA THÊ (Trần Đông Thành ) và Những Bài Họa ...(Từ Jasmina.Nguyen).

TỤC ĐA THÊ
 Kiếp sau tôi muốn hóa thân gà,
  Lục tục theo sau vợ mấy bà.
  Sân trước lèo tèo vài thứ thiếp,  
Ngõ sau lủ khủ đám vợ già.
Kinh thành vua chúa thê lục viện,
  Đồng áng cùng đinh vợ chật nhà.
  Cụ ấm thân gà như thế đó,  
Đàn ông thế đó có hàng hà.  
*Hì hì!
Trần Đông Thành.


HỌA 1 : KIẾP GÀ TRỐNG
Nếu kiếp lần sau phải chuyển gà,
Thì cho lục tục cạnh vài bà.
Khi buồn thủ thỉ đôi cô bạn,
Lúc vắng đêm êm với mụ già.
Bổn phận đàn ông là lắm thiếp,
Kiếp duyên thân trống mái đầy nhà.
Ai chê ham sắc tôi không tránh,
Có mái luôn bên khoái quá…. hà!

HỒ NGUYỄN (01-02-17)


 HỌA 2 : Số Con Gà
Tuổi Dậu năm nay đúng số gà ,
Nên tui cũng vớt được vài bà .
Đào tơ mơn mởn đâu tha trẻ ,
Mít ướt nhăn nheo hổng bỏ già .
Nhớ phở lên xe dông xuống phố ,
Thèm cơm quay bước trở về nhà .
Của trời đất tặng không nên phí ,
Mỏi gối đau lưng vẫn … muốn hà .
LHN


HỌA 3 : GÀ SỢ VỢ
Mấy lão già dê muốn hóa gà,
Cầu mong thoát khỏi đạo thờ bà.
Tưởng rằng đổi kiếp con kê trống,
Mơ được thị oai mấy mái già.
Vươn cánh cong đầu đạp khắp xóm,
Cụp đuôi ngoẹo cổ lết về nhà.
Te tua phờ phạc trông như chết…
Nhìn bóng vợ ra, sợ quýnh hà !
Con Gà Què


20141215163529-ga-dong-tao-jpg2

HỌA 4 : Nợ núi sông  
Uy nghi dõng lược thống đốc gà  
Đẹp trai Lữ Bố quả tài ba
  Anh hùng xuất chúng vui lòng thiếp  
Thập bát chư hầu nể bố già  
Làm thân trai tráng non sông gọi
Lương đống ra tài nợ nước nhà  
Lâm nguy đất tổ quê hương đó  
Bảo vệ biên cương quốc tế hà
  (Hà nhân)
...
Mời Quí Thân Hửu Họa Tiếp

 
Họa : Chuyện Hóa

Đinh Dậu, nói chơi chuyện hóa gà,
Làm thân con trống biết bao bà.
Mái tơ cả đám tha hồ trẻ,
Kê đẹp một bầy thả cửa già.
Cổ tục đa thê ăn chật bếp,
Lệ xưa lắm thiếp ngủ đông nhà.
Nhơn sanh một kiếp sao cho xứng,
Vợ giỏi con ngoan sướng quá hà !
* Ha ha...

Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 02 năm 2017
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét