Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Về Bài "KHAI XUÂN THẠCH VẤN' của Vũ Hoàng Chương

Tác giả bài Khai Xuân Thạch Vấn là một nhà thơ tên tuổi và còn là bậc thày về chữ nghĩa cuả lớp tuổi anh chị em chúng tôi đầu thập niên 1950 . Khai Xuân Thạch Vấn , nhiều người cho là bài khai bút  cuối cùng của Thày . Khai bút đầu năm , là một nét văn hóa cổ truyền ,thường là để cho các cụ , mỗi đầu năm nhân dịp Xuân về, tìm lời hay ý đẹp để bày tỏ nỗi niềm và mong ước tốt lành cho những ngày tháng sắp đến trong năm . Nhưng sao lại là Khai Xuân Thạch Vấn , Ðá Mở Lời Xuân , đá có biết nói đâu ? Thương lắm và cũng xót xa lắm 
. PKT - Ðầu Xuân Ðinh Dậu 2017 

KHAI XUÂN THẠCH VẤN
Vũ Hoàng Chương  - Trên Thềm Tết  Ất Mão 1975

Tường vân mãn tọa nguyệt bôi minh
Hy chúc xuân khai dạ bán quỳnh
Ðông liễu Tây đào song tận mỹ
Tần tang Yên thảo nhất hà thanh
Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn
Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình
Ðồi ngọa dữ sa trường túy ngọa
Cổ lai thùy dã chiếm cao danh

Nghiã :


Mây lành đầy khắp chỗ ngồi, chén rượu sáng lóng lánh,
Đùa vui chúc cho phút giao thừa xuân sang, nhiều điều tốt đẹp.
Liễu phía Đông và đào phía Tây cả hai đều đẹp tuyệt,
Dâu đất Tần và cỏ đất Yên, một dòng sông cùng xanh.
Dẫu cho vẫn nặng lòng nhớ thương hương phấn nước cũ,
Song đã có một lời ngông vọng lên giữa núi dựng như thành.
Giữa kẻ say nằm nghiêng ngả và người say lăn nơi sa trường,
Xưa nay ai lưu danh cao hơn ai ?

ĐÁ MỞ LỜI XUÂN

Bạn đầy mây, chén đầy trăng,
Xuân vào đêm, giữa lòng băng nở quỳnh .
Liễu tơ đào gấm như tranh ,
Dâu Tần biếc, cỏ Yên xanh, một trời .
Quê xưa phấn rụng vàng rơi ,
Có nghe vách đá vang lời hỏi duyên .
Say nằm trước ngõ là tiên ,
Hoặc say nằm cát ngoài biên mới hào ?

(Nguồn Internet : Báo Nhà Văn Số Xuân Ất Mão) .
Đá Động Lòng Xuân

Đáy chén lồng mây nguyệt thẹn anh,
Giao thừa hỉ lạc chúc xuân lành.
Tây đào đông liễu cây hoa thắm,
Yên cỏ Tần dâu sông nước xanh.
Hương phấn nặng tình quê cố quận,
Câu thơ ngông vọng núi cao thành.
Say men chiến sĩ sa trường vậy,
Ai kẻ còn danh chiếu hãn thanh ?

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 02 năm 2017

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét