Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

THU ĐIẾU - Thơ Nguyễn Khuyến và Bài Họa của Hồ Nguyễn

THU ĐIẾU
Ao thu lnh lo nước trong veo,
M
t chiếc thuyn câu bé to teo.
Sóng bi
ếc theo làn hơi gn tí,
Lá vàng tr
ước gió s đưa vèo.
T
ng mây lơ lng, tri xanh ngt,
Ngõ trúc quanh co, khách v
ng teo.
T
a gi ôm cn lâu chng được,
Cá đâu đ
p đng dưới chân bèo.
Tác giả: Nguyễn Khuyến 


 Bài Họa : 
Lnh lo ao thu nước lng veo,
Thuyn câu be bé to tèo teo.
Sóng theo làn nước gn ti tí,
Gió thi cành rơi lá vo vèo.
Lơ lng tri xanh mây ngt ngt,
Đường quanh ngõ trúc vng teo teo.
Mt mình khó gi cn lâu mãi,
Kìa! Cá ăn câu đng cánh bèo!
HỒ NGUYỄN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét