Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

CHIA BUỒN ( CTS.Đặng Ngọc Chiếu qui vị)

                                   
                               CHIA BUỒN
                                      Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
             Cựu Thông Sự
                                       ĐẶNG NGỌC CHIẾU
                             Hiền thê của Hiền Tài Bùi văn Nho
      Vừa đột ngột qui vị vì bịnh tại thành phố Riverside, Nam California, Hoa Kỳ.
    Lúc 01 giờ 22 phút trưa ngày 29 tháng Giêng năm Đinh Dậu (DL: 25-02-2017).
                                            Hưởng thọ: 77 tuổi
                    Tang lễ sẽ cử hành lúc 09 giờ sáng ngày 04-3-2017
                                   tại Nhà Quàn Peek Family Home
                     Địa chỉ: 7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 82683
       Và sẽ an nghĩ cuối cùng tại Nghĩa Trang Cao Đài Peek Family (Nam Cali)
   Chúng tôi thành thật kính xin chia buồn cùng Hiền Huynh Hiền Tài Bùi văn Nho và tang gia quý quyến.
       Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố hồng ân cho chơn linh Hiền Tỷ Cố Cựu Thông Sự ĐẶNG NGỌC CHIẾU được siêu thăng tịnh độ.
                                      THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
        Ngày 27-02-2017
        Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo và gia đình (New South Vale-Úc Châu)
        HH.Dương văn Ngừa và gia đình (San Jose, Cali-Hoa Kỳ)
        Hiền Tài Dương Quốc Dân và gia đình (San Francisco, Cali-Hoa Kỳ)
        Hiền Tài Hồ Xưa và gia đình (San Jose, Cai-Hoa Kỳ)
        CTS.Đào Minh Ánh và gia đình (San Jose, CA-Hoa Kỳ)
        Đỗ Phi Hùng (Cựu sinh CL.Tây Ninh-Garden Grove, Nam California-Hoa Kỳ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét