Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

3 bài thơ của Thuyên Huy


Thuyên Huy
 Đêm Nm Nghe Tiếng Mưa

Có nhng đêm nm nghe tiếng mưa
Bun vương theo tng git cui mùa
Em đi t đ Hè thay áo
T đ hi thm thương nhau chưa

Đng  cui đưng ta tin nhau
Ht hiu mưa đếm git H su
Bt cht chút Đông v trong mt
Tình b tình đi hun hút sâu

Em bưc đi ri tôi ngó theo
Đi tôi là nhng chuyến xe chiu
Ngưi đi ray rt trong vi vã
Ngưi v tan tác ni qunh hiu

 cui chân tri em thy không
Ph xưa sông c r đôi dòng
Giáo đưng vng tiếng hi chuông đ
Mưa nh sao lòng tôi bão giông

Phưng rt bên đưng đôi cánh thưa
C quên sao tôi vn c ch
Đêm nay tri đt dưng như khóc
Khóc vĩnh bit tình theo tiếng mưa

Thuyên Huy

Làm K Bên Đưng


Ngưi v làm khách bên đưng
Na su b li na bun mang theo
đây tri đt qunh hiu
Mun tình khép vi bun hiu ht bun
Còn không mt thoáng dư hương
Tìm nhau trong ci mù sương cui tri
Gi nhau chi c nhân ơi
Thôi thì chôn gic ng đi thiên thu

 Mai Này Tôi Chết Đi

Mai nếu xa đi tôi b đi
Ln đi không hn mt ngày v
Xin đng chôn tôi vào m lnh
Đt ly tàn tro xác vô tri

Xin đ hn tôi đưc ng yên
Thiên thu không còn na  ưu phin
Đng khc thương yêu vào bia m
Đ mãi tôi ngưi không có tên

Đng vi tin bng khăn trng tang
Tt đi đóm la nến  đôi hàng
Hoa trng mai này ri cũng úa
Đâu có vui gì nghĩa trang

Còn nhng  n đi chưa tr xong
Xin cho tôi hn kiếp sau cùng
Lúc đó không còn là nghip chưng
Cui cùng mình cũng đến hư không

Tôi s hn ngưi kiếp sau
S mình phi làm li t đu
Yêu thương cho my ri cũng thế
Ri  li mt ln ta b nhau

Xin gi tro tàn theo gió Thu
Tôi đi ngưi li đng ch
Hn tôi t đó bay vng
ng mt tri lên thu hoang sơ

Thuyên HuyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét