Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Mời họa bài thơ "Cái mặt"


                        CÁI MẶT
                     Sáng tác theo ý Phiếm luận "Cái mặt" của Tiểu Tử.            
       Cái Mt rt nhiu th ch M (em),
          MingMôiMtMũi thoa kem.
          Chân Mày lá liu vươn cong vút,
           lúm đng tin tht có duyên.
          Sng Mũi dc dừa ai cũng thích,
          Hình tim Môi đ khi người khen.
          Mt bun l ướt như chiu xế.
           thm hây hây. Ô ! N Tiên./-
                                       Thanh Liêm
    HỌA: 
Bao nhiêu điMt khi bng M (em),
MtMũiMingMôi sức kem.
Mày vút cong cong vươn lá liu,
Môi vun nũng nũng hin nn duyên.
Mũi cao thon nh nhìn xao xuyến,
Má thm nhô nhô ngm đáng khen.
Mt phượng liếc mười thương chín nh,
Nhìn em Mt dáng vóc Thn Tiên.

                                                                                          Hồ Nguyễn
                       
 CÁI MẶT

Mặt mốc mơ màng mửng mặt mo,

Mắt môi mấp máy mãi mần mò

         Miệng mồm môi miếng, mừng may mắn.

Mê mẩn mịn màng má mởn mơ,
           Mày mọc mỹ miều mong mạnh mẽ.
  Miệt mài mùi mít, mũi mi mô?
                 Mênh mông mắc mứu mình minh mẫn
                 Mỗi mặt mà mang mấy mục (1) mờ( M).
        
                    Khôi Nguyên
(1) chữ.

HỌA:
Mơ màng mài mũi mãi mòn mo,
Mt mí mi môi má mm mò.
Ming m mĩm môi mơ mn mng,
Mũi mơn mùi mn mãi mà mơ.
M miu má mũm mơn man mun,
Mân mê mi mt mng mm mô.
M ming mĩm môi mng… mê mt,
Mt mày mt mũi một mình… mờ (M) .
Hồ Nguyễn.MẶT ĐẸP NHƯ TIÊN

    Mặt sáng như gương thấy mến em  (M),
Mơ màng má phấn tưởng thoa kem.
Môi tươi thắm nụ cười thu hút,
Mũi thẳng  mi dài thấy có duyên.
Lá liễu mày thanh như mắt phượng,
Đen huyền suối tóc ngắm thầm khen.
Thành thân mệnh phụ nhờ gương mặt,
Phúc hậu yêu kiều đẹp tựa tiên.

Mai Xuân Thanh kính họa thơ "Cái Mặt" - Thơ của Thanh Liêm
Ngày 23 tháng 12 năm 2014
(ảnh:Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét