Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Sao không là giọt nước - Thái kim Trần

                                         

                        Sao không là git nước cho người bt khát,
Sao không là mưa tưới mát rung cn.
Gió mênh mông, gió mơn trn chi trăng,
Đ năm tháng ch Hng luôn e thn.

Gió dìu du nâng chùm hoa len lén,
Gió bo tàn tung vén mái nhà tan.
Gió qua song lay rng cánh mai vàng,
Gió vương tóc ng ngàng người thc nữ.

Là git  nước ta đi t muôn thu,
Sáng long lanh rc r, tính mát lành.
Ung vào lòng là ung c tui xanh,
Ngun nước mát nuôi thành hương ngào ngt.

Là git nước cho người qua sa mc,
Nng mênh mông đói khát, cháy tht da.
Ân nhân ta là git nước hin hòa,
Đ giúp sc cho ta còn bước tiếp.

Cám ơn gió đã mang theo thông đip,
V yêu thương, v phn kiếp con người.
Nhưng bao năm, ta s lm gió ơi,
Gió đã cun mt thi xuân đi mãi!

Xin nh gió mang mưa v xây li,
Trang tri xưa vi hoa trái tươi màu.
Vi bn xưa, mt thu s có nhau,
Vi k nim dt dào thôi trăn tr.
                                            THÁI KIM TRẦN

         Ghi lại để tưởng nhớ bạn Trần thị Kim Lang, Dược Sĩ, Cựu sinh Trung Học Tây Ninh, bút hiệu Thái Trần, Thái Kim Trần, Kim Thái, Kim Lang, nay đã về nơi cõi vĩnh hằng. 
Vô cùng thương tiếc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét