Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Cách lấy video nơi blog- Trần Lâm Phát

Download Video nơi Blog

Ghi chú: Máy phải cài Video download helper trước khi thực hiện

1.      Vào Blog muốn download video

2.      Đợi Video upload 100%

                                             Video đang upload

3.      Click vào mũi tên bên cạnh vòng xoay xanh đỏ, nó sẽ hiện ra video blog dang xem.


Double click tên video hay click download

4.      Chọn nơi save video.

           

            Đánh tên video vào nơi khung File name rồi click Save

1. Điều kiện:

1.1  Muốn download video từ blog, computer phải dùng Mozilla Firefox
1.2  Phải install (cài) Video DownloadHelper vào FireFox
1.3  Phải chờ Video của Blog upload 100% rồi mới có thể download.


Ghi chú: Có thể download (tải về) Mozilla Firefox the link sau đây tư IE (Microsoft Internet explorer): 
Ghi chú:
khi download một website nào đó nếu không có chữ s sau http thì không nên vào đó vì nó mang Malware, virus về máy


Click Free DownloadClick Run và để cho máy cài MozillaFirefox

  2. Phương pháp Install (cài) Video DownloadHelper:

2.1 Mở MozillaFirefox:

2.2 Click Tools rồi kéo xuống và chọn Add-ons


Nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ mới:


2.3  Đánh vào khung Search câu Video Downloadhelper  rồi click dấu Search. Nó  sẽ hiện ra:


2.4   Click Install nơi Video DownloadHelper.

Sau khi nó cài đặc xong nó sẽ hiện ra:2.5  Click Restart now

Sau khi Firefox restart, nơi taskbar sẽ có vòng tròng xanh đỏ xoay xoay

Bây giờ máy đã cài Video Download Helper và có thể download video nơi Blog.

Ghi Chú: Xem bài download Video nơi Blog để tải video về máy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét