Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Thơ Thuyên Huy ;Em về thu mới sang ...

Em V Thu Mi Sang

tng Nguyn Th  Nhã Quyên)

Nếu biết em v Thu mi sang
Tôi đi gom nht nng H tàn
Ươm  theo tng chiếc vàng lá úa
Hong chút mun tình trong khói  tan

Đi chuyến tàu chiu nơi bến xưa
Mang theo nhung nh  tri sân ch
Dáng ai đui gió thơm mùi tóc
Tôi  kh hi lòng Thu đến chưa

Đng nép bên đưng ôm bóng ta
Tàu qua là nhng chuyến đi  xa
 Mang theo nơi đó mùaThu chết
Em cũng v nhưng khác sân ga

Khép kín na hn trong ni đau
Thu đâu còn na đ Thu su
sân ga đó em đâu biết
Tôi vn ch ai tn kiếp sau

Thuyên Huy
(ảnh:hotieu.com)


 Nếu Biết Tôi V

(Viết tiếp bài “Nếu Biết Em V Thu Mi Sang” thay cho ý ca Nguyn Th Nhã Quyên)

Nếu biết tôi v Thu mi sang
Xin Anh thp giùm nến đôi hàng
Chôn nghĩa trang tình vào m lnh
Tin nhng ngm ngùi mt mnh tang

Gom chút tri Thu theo áo hoa
Tôi mang nhung nh b đi xa
Xé tan nhng trang tình thư cũ
C nén su trong phút mn mà

Thôi Anh đng hi Thu đến chưa
Quanh đây không còn bui giao mùa
Hn tôi ngp c giòng mưa l
Ch nhau ch cho đến bao gi

Xin đng ch tôi tn kiếp sau
Tình anh tôi giết t bui đu
Tàu đi tàu đến không bun đ
Ga nào cũng có mt nim đau.
Thuyên Huy
(ảnh:finandlife)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét