Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Thơ về mùa Thu

            Sông Thu
Tôi ngồi đây dưới bóng cây vàng lá,

Bên dòng sông lp lánh ánh hoàng hôn.
Th trôi sông nhng vướng bn tâm hn,
Cho dòng nước cun xa ra bin c...
Vũ Chiêu Uyên
ĐÁP 1:

Nhng vướng bn tâm hn đâu d thả,

Chúng đến ri đi, chúng li tr về.
Như gió heo may thu ươm vàng lá,
Hng năm thi nh, cun đi u mê...
đàoanhdũng 

ĐÁP 2:
Buông cho nguôi nhng tháng ngày nhân thế,
Tiếp ni nhau cho đến hết cuc đi.
Lá lìa cành xuôi tay xung rng rơi.
Mc sông chy kéo lê thê ra bể.
                             *
Vướng bn buông trôi cuộc đi không d,
Bao ni vươn mang không th lìa xa.
Dòng sông kia là cuc sng đi ta,
Mang theo đó nhng xót xa vô k.
Hồ NguyễnĐÁP 4:

Tôi đng lng bên dòng sông bến cũ,
Hoa lc bình tím ngt c hn côi.
Áo mng em bay, xuôi dòng ni nhớ,
Cơn mưa chiu nào ướt áo em tôi?
Nguyễn Cang

ĐÁP 5:
Mùa Thu đến lá vàng rơi l t,
Tôi ngi đây bun bã nh hình ai.
Người đã đi bao năm tháng ngày dài,
K  li u hoài ôm k nim...!

Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét