Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Đôi dép - Thơ Hồ Nguyễn
         
        TÌNH YÊU ĐÔI DÉP
1-Hai chiếc bên nhau sut cuc đi,
Trưa chiu sáng ti chng h lơi.
Ân tình xan x vui khuya sm,
Nghĩa c bun đau chng đi di.
Mt chiếc st quai hai chiếc kh,
Hai quai tơi t thãm chung đi.
Bên nhau t thu cùng đôi dép,
Gn cht duyên nng mãi chng vơi.

2-Chiếc dép vô tri thm nghĩa tình,
Con người tri giác li vô minh.
Thương yêu ch nói qua môi mép,
Ác him đem gieo đc chng gìn.
Chiếc dép nghĩa nhân cao quý giá,
Tm lòng chung thy gi kiên trinh.
Người ơi hãy có tình nhân ái,
Chiếc dép nêu gương rán gi gìn.
              (28-01-2014) HỒ NGUYỄNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét