Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Mừng blog mở cửa lại - Mai xuân Thanh

MỪNG BLOG  RE-OPEN

Nhà xưa mở cửa lại rồi,
"Văn nhân, thi hữu", bạn tôi rất mừng !
Noel sắp đến tưng bừng,
Năm dài, tháng rộng ngày xuân sẽ về.
Thời gian thấm thóat nhanh ghê,
Chư huynh tỹ muội tình quê hương mình.
Qua  Đông rét mướt... bình minh,
Niềm vui hòai niệm Tây Ninh thuở nào.
Cuộc đời sống mãi ước ao,
Non sông hoa gấm đồng bào ấm no.
May duyên hạnh phúc hẹn hò,
Tương lai xán lạn, giàu to thái hòa !

Mai Xuân Thanh kính bút 
Ngày 14 tháng 12 năm 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét