Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

12 lời khuyên của Bác sĩ..


12 li khuyên ca Bác sĩ...
Nếu không làm theo li khuyên là mun đến thăm BS dài dài...

1-Nghe đi
n thoi bng l tai trái.
2-Không ung cafe 2 ln/ngày.
3-Không ung thuc bng nước đ t lnh
4-Không ăn no sau 5h chiu.
5-Gi
m lượng thc ăn có du trong khu phn ăn
6-Khi s
c pin đin thoi không nên đ  gn bên mình.
7-Ung nước nhiu vào bui sáng, ít hơn vào bui ti.
8-Kh
ông nghe bng tai liên tc trong 1 thi gian.
9-Th
i gian ng tt nht là t 10h ti đến 6hsáng.
10-Kh
ông nên nm ng ngay sau khi ung thuc.
11-Khi v
ch pin ca đin thoi  nc cui cùng thì không nên tr li đt vì lúc này bc x ca đt ln hơn 1000 ln bình thường.
12-Hãy gi tin nhn này ti nhng người mà bn quan tâm.

ảnh:khoahoc.tv
 (Thanh-Mai chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét