Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

TRUE LOVE - By HO NGUYEN (Cali)


             Please tell me what you see,
             From your heart closed by key.
             Since a warm hug we then did,
            Long sweet remembers rest on me.

            Please tell me what you think,
             When hearing the song that I sing.
            From tears of my eyes dropped,
            Dropped..on two cheeks too thin.

            Remember that always love,
            Still get always loved.
            The life, short is too short,
            Sincere love will be covered.
                                           By HO NGUYEN (Cali)
            DỊCH:
Hãy nói em nghe đã thy gì,
Tim lòng khóa chc chng gì ghi.
K t thu đó ta ôm p,
Ngàn nh trong em vn kéo trì.

Nói tht tình em đi vi anh,
Khi nghe bn nhc vút trong xanh.
L t đôi mt rơi tng lúc,
Rt xung trên vành má mõng manh.

Hãy nh rng tình gimãi luôn,
Thì sau s vng rp theo khuôn.
Dòng đi ngn ngi qua nhanh vút,

Tình tht luôn bn m áp tuông.
(anh: itviet.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét