Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

HỎI - Bài Xướng Và Họa


HỎI
Hi gió miên man t thu nào?
Hi mây bay đến tn nơi đâu?
Hi trăng soi mãi qua năm tháng?
Hi nước trôi hoài ra bin sâu?
Hi k tri âm - quen kiếp trước?
Hi người tri k - hn nghìn sau?
Hi lòng gi được tình chung thu?
Cho du chia xa chng nht màu?
                            Phương Hà
                          (09/09/2015)

HỌA 1: BIẾT
Biết chăng gió thi ti nơi nào?
Biết được mây trôi vút mãi đâu?
Biết có trăng thanh đêm chiếu sáng?
Biết sao ngun nước đ sông sâu?
Biết ai ta mến, làm thân trước,
Biết k mình thương, s cưới sau.
Biết chuyn n duyên, đi ch mt,
Cho dù mưa nng, gi nguyên màu.
                          Khôi Nguyên


Họa 2: HỎI GÌ?
Hi loài người có t khi nào?
Hi thác ri hn l đâu?
Hi chú cui trăng tròn my tui?
Hi dòng sông nước ln bao sâu?
Hi người quân t, quen nhau trước?
Hi bn chung tình, đi kiếp sau?
Hi thế s, trm luân o mng,
Xin yêu thương ch đ phai màu!
                               Nguyễn Cang

HỌA 3:
Hi mây hi gió đến phương nào?
Hi bn chân thành biế đâu?
Hi hc trn đi chưa hiu my!
Hi tìm chân lý được nông sâu?
Hi trăng, trăng lng bun hôm trước,
Hi núi, núi m ngóng ng sau.
Hi mãi biết mình còn dt lm,
Quê cha đt t có tươi màu?
                   TVT(USA- 8/ Ất Mùi 2015)

HỌA 4: BIẾT HỎI AI ĐÂY?
Hi ai biết kh trn nơi nào?
Hi bn thân tình kiế đâu?
Hi tánh bi ân tn my lúc?
Hi lòng nham him cn nông sâu?
Hi tình thân hu nơi nào có?
Hi k gian tham trn ngõ sau?
Hi tính nghĩa ân sao phn bi?
Hi yêu sao đi kiu thay màu?
                             HỒ NGUYỄN
     


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét