Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

VỘI GÌ - Thơ Xướng Họa

VỘI GÌ ?

Sứ trời sớm muộn cũng kêu tên
Vội vã làm chi, cứ tự nhiên
Dạo bước, mắt nhìn phong cảnh đẹp
Gặp người, môi nở nụ cười duyên
Bạn bè gắn bó trong giao tiếp
Thơ phú vui vầy với luật niêm
Ngày tháng ung dung đầy hạnh phúc
Nam Tào có đến, đợi ngoài hiên !

Phương Hà BÀI HỌA 1 : SỚM MUỘN GÌ CŨNG TRỞ VỀ CÁT BỤI

Sớm muộn Nam Tào cũng gọi tên,
Kêu ai nấy dạ lẽ đương nhiên.
Già rồi tự tại nên vui sống,
Lão giả an chi với thiện duyên.
Sinh ký tử qui  luôn hỉ xã,
Sống còn xướng họa giữ theo niêm
Anh em khắc khẩu xin tương nhượng
Thần chết chờ ta đợi dưới hiên !

MAI XUÂN THANH
Ngày 02 tháng 10 năm 2015


BÀI HỌA 2 : TRỜI KÊU AI NẤY DẠ

Ước được sống lâu chẳng có tên,
Nam Tào dũ sổ cũng ngang nhiên.
Có người tạ thế nghe ai đó,
Hay kẻ lìa đời hết nợ duyên.
Ghi chép, chứng nhân dòng lịch sử,
Thi thơ xướng họa chẳng theo niêm.
Thác về, sống gởi đây không vội,
Dẫu biết tử thần đón dưới hiên

Mai Xuân Thanh kính họa thơ " Vội Gì ? " -   Phương Hà
Ngày 11 tháng 10 năm 2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét