Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Thơ Xướng Họa: Uống Rượu Một Mình


Bài Xướng :

Uống rượu một mình vui được sao ?
Nuốt mồi không đặng, bụng cồn cào
Một ly- nhớ bạn nơi xa ấy
Hai bát - chờ ai ở chốn nao
Nửa vại - ảnh hình như đảo lộn
Trọn vò - nhận thức đã tiêu hao
Đất trời chao đảo, bình nghiêng đổ
Giun dế cùng ta tiếp tục nào !
             
                           Phương Hà


BÀI HỌA : SAY NGUYÊN HỦ RƯỢU

Thất chí mình tôi đánh chén sao ?
Mồi thơm chẳng nhấm dạ như cào !
Ly này - uống cạn thay cho bạn,
Tô nữa - sạch trơn chẳng núng nao !
Đi đứt một vò cao tửu lượng,
Chơi thêm cả vại mới hư hao !
Say nguyên hủ rượu mờ con mắt,
Tối, sáng, phờ râu hết biết nào !

Mai Xuân Thanh kính họa
Ngày 29 tháng 08 năm 2015

KHÔNG AI ĐỐI ẨM

Lạc lõng ngồi đây uống rượu sao ?
Không ai đối ẩm, ruột gan  cào
Một ly nhấm nháp, men cay dịu,
Cạn bát đưa hơi dạ chớ nao !
Lẻ bạn niềm riêng tương tiến tửu,
Cô đơn nỗi nhớ chén âm hao !
Một vò chẳng thấm ... mờ hư ảo,
Hết hủ ôm bàn ngáy lúc nào !

Mai Xuân Thanh kính họa
Ngày 29 tháng 09 năm 2015
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét