Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Góc Việt Cổ Thi : QUÁ KIM LIÊN TỰ - Pham Đình Hổ

    過金蓮寺                 Quá Kim Liên Tự

萍梗漂浮客故京     Bình ngạch phiêu phù khách cố kinh           
金蓮寺裡幾回經     Kim Liên tự lý kỷ hồi kinh           
三秋樹色連村翠     Tam thu thụ sắc liên thôn thuý            
萬頃湖光一鏡平     Vạn khoảnh hồ quang nhất kính bình              
瓦雀巢邊參定相     Ngoã tước sào biên tham định tướng             
石榴叢畔渡經聲     Ngoã tước sào biên tham định tướng                 
浮生自是多勞漉     Phù sinh tự thị đa lao lộc        
時向空門得靜名。  hướng không môn đắc tĩnh danh.               
              範廷琥                               Phạm Đình H
              1768 - 1839
Dch nghĩa
Cánh bèo trôi nổi, làm khách kinh đô cũ
Nơi chùa Kim Liên, đã mấy lần qua
Sắc lá ba thu, liền với xóm làng xanh biếc
Vạn khoảnh hồ sáng, phẳng lặng như một tấm gương
Tổ sẻ ngói ở bên, tham định tướng
Khóm thạch lựu gần cạnh, đón tiếng kinh
Kiếp phù sinh tự gặp nhiều vất vả
Thường hướng cửa thiền để được yên thân
Dịch Thơ :
           Qua Chùa Kim Liên
       Khách bèo dạt nơi kinh thành cổ
      Chùa Kim Liên mấy độ thăm qua.
            Ba thu, cây biếc, xóm nhà,
Hồ trong phẳng lặng như là mặt gương.
     Tổ sẻ ngói như dương định tướng
  Khóm thạch hựu đang tưởng lời kinh,
       Phù sinh thương xót phận mình
Cửa thiền thanh tịnh tâm tình lặng yên
                           Mailoc phỏng dịch

            Qua Chùa Kim Liên

         Thân bèo trôi nổi cổ thành
   Chùa Kim Liên đã bao lần ghé qua
          Ba năm cách biệt quê nhà
Hồ trong phẳng lặng như là gương soi
         Tổ sư thiền định đang ngồi
 Mõ chuông bên cạnh,vang lời kệ kinh
        Xét than cũng kiếp phù sinh
Thôi thì hồi hướng để mình được yên.
                          Song Quang

             Thăm Chùa Kim Liên

               Thân bèo trở lại cố đô
      Kim Liên chùa cũ ghé vô nơi này
           Ba năm vẫn biếc hàng cây
  Kìa muôn điểm sáng ngập đầy hồ yên
          Cả nhà sẻ cũng tham thiền
Nghe kinh lựu đá ngoài hiên ngóng chờ
         Cuộc đời sướng khổ khó ngờ
      Tìm về cửa phật tâm giờ được an.
                                        Quên Đi
 
Qua Chùa Kim Liên

Cố đô mặc khách cánh bèo trôi
Mấy độ Kim Liên Tự ghé rồi
Sắc lá ba thu làng xóm biếc
Hồ gương vạn khoảnh mảnh trăng đôi
Tổ gần sẻ ngói tham thiền định
Thạch lựu kề bên chánh niệm thôi
Một kiếp phù sinh trong bể khổ
Cửa chùa nương bóng tấm thân côi

Mai Xuân Thanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét