Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Thơ Xướng Họa : CHÁN (BM,Hồ Nguyễn,XCQ )


CHÁN…

Chán ma mai cười. Rõ chán chưa?
Chán vui s
ướng ít, kh đau tha.
Chán con d
c phn vùi sương tuyết,
Chán n
o đường trn đm gió mưa.
Chán ng
m nhân tình bao kế xo,
Chán nghe th
ế s đ trò la.
Chán khi l
vn ai còn nh?
Chán lúc ra m
vng k đưa?
BM


HỌA 1: CỨ VUI
Vui cười.. chán mãi chán qua chưa?
Vui đ đi tươi sng chng tha.
Vui xóa ni bun không kh bn,
Vui xua bi tc thoát theo mưa.
Vui tình dù trãi bao gian di,
Vui bn du gian xo di la.
Vui phi vn xui nhanh biến mt,
Vui xa trn chng thy cn đưa.
HỒ NGUYỄN (11-5-18)

HỌA 2: ĐỒNG CẢM
Chán cười mai ma chán qua chưa?
Chán đ mà chi sng kh tha.
Chán phn dp vùi đau kh hn,
Chán trn đm ướt gió giông mưa.
Chán tình ngm li do gian xão,
Chán thế nhìn ra bi xo la!
Chán vn l trôi qua ln đn,
Chán khi m đến chng ai đưa!
HỒ NGUYỄN (11-5-18)

HỌA 3: ĐỪNG, ĐỪNG CHÁN NGHE!
Ai su ct tiếng khóc, bun chưa!
Mang khi tâm tình, k l tha.
My k hng trn đy hnh phúc?
Bao trăm cõi thế dưới cơn mưa!
Su chi đ chán đường nhân thế?
Chán ngán làm gì nhng lc la!
S th tình đi du đc thi,
Coi như ch mt chuyến đò đưa.
XCQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét