Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

BẾN VẮNG , HỒN QUÊ - Thơ Kim Oanh Huynh

BẾN VẮNG
Bến vắng đò neo sông lặng sóng,
Cánh chim cô độc ngóng mênh mông.
Bao la cách trở tình ngàn dặm,

Ray rứt  tâm tư phận má hồng.

HLO VA

6
HỒN QUÊ
 

 HỒN QUÊ
Thấp thoáng từ xa bóng núi bà,
Hồn thiêng sông núi cảnh bao la.
Nhớ quê khắc khoải lòng yêu nước,
Nét đẹp quê hương buổi xế tà.

HLO VA JUNE, 30/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góc Đường Thi : Thơ TRƯƠNG DUYỆT

  TRƯƠNG DUYỆT 張說 (667-730) : Đại thần đời Đường. Tự là Đạo Tế, một tự nữa là Duyệt Chi. Người đất Lạc Dương. Đời Võ Tắc Thiên được ph...