Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Thơ Xướng Họa : THUYỀN TÌNH (Vô Danh,Hồ Nguyễn, Trần Đông Thành..)


THUYỀN TÌNH

Thuyn tình r nước lnh lùng trôi,
Sáo đã lìa sông h
t hng ri.
K
ng ngàng trông nhòa l mt,
Ng
ười th thn ngóng mn b môi.
Tan tành m
ng thm va đơm quả,
V
vn mơ lành mi tr chi.
L
ng l nhìn theo lòng sóng ni…
B
ơ ph gia bến l mình côi!

VÔ DANH

HỌA: TÌNH RẼ CHIA ĐÔI
Ln thn thuyn tình r nước trôi,
Sông sâu ht hng sáo chia ri.
Vương nhòa l mt bơ ph ngm,
Ngm đng git tình thm ướt môi.
Mng thm te tua màu nht nho,
Mơ xinh tan vn ht hiu chi.
Bun nhìn sóng ni khua dòng nước,
Xót phn bơ ph bóng l côi.
HỒ NGUYỄN (14-7-18)


HỌA 2: BẾN ĐỔ

Thuyn tình lng l lng l trôi,
Ch nng hàng lòng đến bến ri.
Bán hết cho xong đò nng tru,
Ng đâu tiếc ni lt làn môi.
Thôi ri đã l buôn tình tc,
Mt mát hoa tươi chớm n chi.
Nước cun trên dòng sông cun chy,
Làm sao lp kín mi đơn côi.
Trần Đông Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Ngu uyên : Trăng Thu

     TRĂNG THU Trăng thu đủng đỉnh qua vườn Chén trà hỏi bánh người thương đâu rồi ? Gió thu lùa vạt mây trôi Để trăng in đậm dáng người phư...