Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Chuyến tàu đời - Hồ Nguyễn

   Kính tặng các bạn Cựu sinh TrH.Tây Ninh.
               CHUYẾN TÀU ĐỜI
         1-Đi khác gì đâu mt chuyến tàu,
         Vui bun sướng kh ti lui nhau.
         Ngi xa cũng nh tàu chung mt,
         Cn tm chân tình xóa ni đau.
         Phn khách nhìn nhau chung mt chuyến,
         Duyên kia cách tr chng xa nào.
         Người đâu gp g ri chia li,
         Đến đ ri đi… nh xuyến xao.
                                *
         2-Gp g mà chi đ xuyến xao,
         Ta chung đnh mnh mt con tàu.
         Ngi xa thy nh gn không được,
         Biết đến bao gi mi gp nhau.
         Mt chuyến tàu đi duyên phn s,
         Đôi đường ngã r lm bun đau.
         Ngườơi! Hãy nh mình duyên phn,
         Nguyn quyn tim nhau thm dt dào.
                                *
         3-Quyn trái tim nhau thm dt dào,
         Xa ri vn thy cn k nhau.
         Con tàu đinh mnh dù dong rui,
         Nh mãi gn nhau ging thu nào.
         Xung bến xa tàu v ch mt,
         Lên xe du mt t gn nhau.
         Tàu đi lm khách sao mình gp,
         t có ông tơ trói buc vào.
                                                    HỒ NGUYỄN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét