Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Vin câu thơ - Thơ Nguyễn Quốc Nam

VỊN CÂU THƠ
( Riêng quý tặng nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi)
Có đôi khi…
vấp ngã trước cuộc đời
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy (*)
Thơ là điểm tựa
Thật nhiệm mầu kỳ diệu
Thơ giúp ta vượt qua số phận
Vươn dốc và vượt dốc
Đến thành công hôm nay
Thơ là điểm tựa
An ủi cõi lòng…
Rửa trôi bao phiền muộn..!
An nhiên sống giữa cõi đời này.
Có người cậy vào bạc tiền
Chưa từng biết…
Có những điều tiền không mua được
Có những người cậy vào quyền lực
Khéo léo ngụy trang…
Bằng những ngôn từ có cánh
Không biết rằng …
(Thời gian còn nhiều quyền lực hơn mình.)
Tôi đã từng chứng kiến.
Nên vịn câu thơ, làm được một bài thơ
Có niềm đau, cảm thông, ngậm ngùi và hạnh phúc..!
NGUYỄN QUỐC NAM
( Kỷ niệm chuyến đi Bạc Liêu)
Ghi chú: *Thơ Phùng Quán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét