Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn-Thơ Vương văn Ký


     Bài thơ
KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH HÔN
 (01.05.1963 - 01.05.2013)
 Bảy mươi năm lẻ vào đời,
Năm mươi năm chằn nên đôi vợ chồng.
 Xưa kia má thắm môi hồng,
Nay do duyên phước con đông cháu đầy.
Đất lành chim đậu tổ xây,
 Cháu con - trái đất còn xoay - thì còn.
Ân tình giữ dạ sắt son,
Làm điều nhân nghĩa thì còn tương lai.
Trời cao đất rộng sông dài,
 Cội nguồn đạo đức là tài sản chung.
Nắng mưa bão tố vô chừng,
 Liễu tri "ngũ uẩn giai không" - an bình!..
(card : Hồng Điệp gửi tặng)
.

VƯƠNG VĂN KÝ



1 nhận xét:

  1. ngủ uẩn giai không" là gì?
    Xin tác giả cắt nghĩa dùm

    Trả lờiXóa