Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Mời họa thơ Vui

                         
               TỨC CƯỜI
Ngi bun đc thy cũng vui vui,
Th
 nh nhìn quanh bng v đùi.
Lão
 y thì ra nay chín chc,
Ta đây quá tr
 by mươi lui.
Tình đ
i ngm ngh thương hay khóc,
Cu
c thế xem ra cũng ngm ngùi.
C
 đó mà suy cười b bng,
Da vàng s
n xut đa đen thui.
                                        HỒ NGUYỄN
Nhân đọc tin ông già VN 90 tuổi, có vợ 20, sanh ra mấy đứa con da đen thui, chẳng biết ai là tác giã.

 HỌA 1:
   
 Thế tục, nhiều khi thấy cũng vui,
    Già gân hấp háy nhỏ phơi đùi...!
    Đôi mươi, dáng ngọc, còn xinh xắn,
    Chín chục, lưng còng, vẫn tới, lui...!
    Biết phận, nên tu tâm dưỡng tánh,
    Vô duyên, háo sắc, dạ  bùi ngùi...!
    Còn sung thấm mệt, ai bù đắp ...?
    Tá hỏa , sanh con giống cháy  thui...!

 (Mai Xuân Thanh-San Jose 11/7/2013)

Họa 2 :

Phát thèm

Tin này qua nghĩ chuyện răn đe
Tuổi đã chín mươi sức đâu đè
Nếu không tin vịt qua bái phục
Đứa trẻ đen thui có ai “khe”*
Đêm ngày ôm em lão hì hục
Cuộc đời ngắn ngủn nói mà nghe
……………………………….
Qua đây nghĩ tới bỗng phát thèm!
                                                  đàoanhdũng
* Care.
(câu nầy tác giả giữ bí mật …)HỌA THƠ:

Ở đời lắm của cứ mua vui,
Già chát - ớn xương khoái thịt đùi.
Mắm thoảng thơm tho không thể nhịn,
Mỡ treo lủng lẳng dại gì lui.
Đôi mươi sung sức đầy ham muốn,
Chín chục còng lưng. luống ngậm ngùi.
Bạc bể tiền rừng đem nướng sạch,
Thành ra tro cốt phải đen thui!...

                      NCtb


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét