Có lẽ bạn quen ngồi hàng giờ trước máy tính mỗi ngày, vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang ngồi ở tư thế đúng.