Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Vịnh Bà Triêu- Thơ Vương văn Ký

Vịnh BÀ TRIỆU

Phận liễu- rừng sâu mộ nghĩa binh
Cởi mây đạp sóng chém tràng kình!
Nhụy Kiều lâm trận đầy oai dũng,
Lục Dận từng phen phải hoảng kinh.
Nối bước Nhị Trưng xưng tước vị,
Cùng anh Quốc Đạt khiển quân binh.
Công trình phục quốc dù chưa thỏa,
Nhớ mãi  ngàn năm TriệuThị Trinh…

VƯƠNG VĂN KÝ

Ôn lại vài nét lịch sử:
Thất bại của Hai BàTrưng năm 43 lại khiến nước ta rơi vào thời kỳ Bắc thưôc lần nhì từnăm 43 đến năm 602.
Trong thời kỳnầycó 2 cuộc khởi nghĩa giành độc lập: 
TriệuThị Trinh năm 248 vàLý Bôn năm 544, một thất bại và một thành công.

BàTriệuThị Trinhgốc người ở huyện Nông Cống, Quận Cửu Chân (ThanhHóa) ngày nay).
Mồ côi cha mẹ, bà sống với anh là Triệu Quốc Đạt. Bà là người giỏi võ nghệ, có chí lớn và lắm cơ mưu.
Năm 20 tuổi, vì giận người chị dâu cay nghiệt, bà giết đi rồi vào ở trong núi.Tại đây bàchiêu mộ đượccả ngàn tay tráng sĩ để làm thủ hạ. 
Người anh là Triệu Quốc Đạt thấy vậy can bà thì bà bảo rằng:
”Tôi muốn cởi cơn gió mạnh,đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể đông, quét  sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi chỗ đắm đuối chứ không thèm bắt chước người đời,cúi đầu cong lung làm tì thiếp cho người ta!”
Thật là khẩu khí của một bậc anh thư hào kiệt!
NămMậuThân 248, vì quan lại nhà Ngô quá tàn ác khiến dân tình khổ sở, Ông Triệu Quốc Đạt khởi binh đánh quận CửuChân, bà lập tức kéo hết lực lượng đến hợp tác. Nghĩa quân thấy bà can đảm, khéo léo điều        binh nên tôn bà lên làm chủ tướng.Bà tự xưng là NhụyKiềuTướngQuân, mặc áo giáp vàng, cởi voi xông trận khiến giặcNgô phải kinh sợ.
Thứ sử Lục Dận đem đại binh đánh dẹp.Bà quyết liệt chống cự trên 6 tháng trời nhưng vì binh ít thế cô nên chống cự không lại, phải đem quân chạy đến xã Bồ Điền huyện MỹHóa thì tự tử.
Lúc bấy giờ, bà chỉ mới 23 tuổi.
Oanh liệt thay người nữ anh hùng dân tộc!


Đền thờ Bà Triệu ở Hậu Lộc (Thanh Hóa),ảnh: Ngọc Viên

                                Một bức tranh mô tả bà Triệu cởi voi đánh quân Hán xâm lượcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét