Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Còn Không Mấy lát - Thơ Đặng Mỷ Duyên

CÒN KHÔNG MY LÁT...
- Đường trần kể cũng không dài
Trăm năm ngó vậy chớ bay cái vù
- Ngặt đường gió bụi mịt mù
Rối ren tâm trí, mịt mờ châu thân
- Thôi mà, án một trăm năm
Có khi ân xá chỉ còn mấy mươi...
Nhắm cười được cứ cười thôi
Đừng nên khóc nữa để rồi lại đau
Còn không mấy lát nữa đâu!

Đặng Mỷ Duyên 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét