Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

TIỀN - Thơ Hồ Nguyễn

                        

              TIỀN
             Tiền là thước ngọc thử người tu,
          Tiền khiến tâm u giống ngục tù.
          Tiền biến ân tình thành oán hận,
          Tiền xô hạnh phúc lạc hoang vu.
          Tiền vun phước đức tiền nhơn nghĩa,
          Tiền phá nhân tâm tạo hận thù.
          Tiền có như không không lại có,
          Tiền như gió thoãng kiếp phù du.
                                    *
          Cuộc sống ngày nay phải có tiền,
          Không tiền homeless khổ triền miên.
          Tiền nhà, tiền điện, tiền phôn, nước,
          Bịnh tới tiền bill phải tính liền.
          Tứ cố vô thân tiền thế bước,
          Cô đơn vạn sự cũng nhờ tiền.
          Trăm năm sống tạm nơi trần tục,
          Chống đở tiền lo khắp mọi miền.

                                      *
          Không có tiền tiêu sống được nào,
          Nhưng tiền tráo trỡ giết tình nhau.
         Tiền thiêu kiếp sống không vun đức,
         Tiền đốt hương lòng sống đớn đau.
         Tiền giúp mua tiên vui khoái lạc,
         Tiền xua vận mạng khổ dài lâu.
         Tham tiền vật lộn quên tình nghĩa,
         Thất đức tiền gây vạn khổ sầu.       
                                               (20-7-13)
                                                  HỒ NGUYỄNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét