1. Mt người đi tìm vic làm,
đi trên hành lang thu
n tay
nh
t my t giy rác dưới đt và b vào thùng.
V
 ph trách tuyn người vô tình nhìn thy,
th
ế là anh được nhn vào làm vic.

Hóa ra đ
 được tưởng thưởng tht là đơn gin,
ch
 cn tp tành thói quen tt là được.
2. Có mt cu bé tp vic trong tim sa xe, mt người khách đem đến chiếc xe đp hư, cu bé không nhng sa xe, li lau chùi xe đp như mi, bn bè cười nho cu đã làm mt vic tha.
Hai ngày sau, khách đến ly xe đp, lin đón cu v làm vic trong hãng ca ông ta.

Hóa ra đ
 thành công cũng đơn gin,
Hãy ch
ng t mình thích làm nhiu hơn điu phi làm.
3. Mt đa bé nói vi m: “M, hôm nay m rt đp.”
Bà m hi : “Ti sao ?”
Bé tr li: “Bi vì hôm nay m không ni gin.”

Hóa ra s
c đp trong mt người khác cũng đơn gin, ch cn không ni gin là được.
4. Có ông ch bt con trai làm vic vt v ngoài đng.
Bn bè nói vi ông ta: - “Ông không cn phi bt con trai khó nhc như thế, ging cây này t nhiên cũng phát trin.
”Ông ch nói: “ Tôi dy d con cái chđâu phi tôi chăm cây công nghip.”

Hóa ra răn d
y con cái rt đơn gin, đ chúng nóchu kh chút xíu là có th được.
5. Mt hun luyn viên qun vt nói vi hc sinh :
“Làm thế nào tìm được qu bóng rơi vào đám c?
Mt người nói: “Bt đu tìm t trung tâm đám c.”
Người khác nói: “Bt đu tìm t nơi ch trũng nht.”
K khác li nói : “Bt đu tìm t đim cao nht.”
Đáp án hun luyn viên đưa ra là : “Làm tng bước, t đám c đu này đến đu kia.”

Hóa ra ph
ương pháp đ tìm thành công tht đơn gin,
t
 s 1 đến s 10 không nhy vt là có thđược.
6. Có mt ca hàng đèn thường sáng trưng,
có người hi: “Tim ca anh dùng loi đèn nào vy, dùng rt bn.”
Ch ca hàng nói: “Đèn b hư hoài đy ch, nhưng tôi thay ngay khi nó b hưthôi.”

Hóa ra đ
 duy trì ánh sáng tht đơn gin, chcn dám thay đi thôi.
7. Con nhái  bên rung nói vi con nhái  bên v đường:
“Anh  đây quá nguy him, dn qua chtôi mà .”
Con nhái  bên đường tr li: “Tôi quen ri, dn nhà làm chi cho vt v.”
My ngày sau nhái  bên rung đi thăm nhái bên đường, nó đã b xe cán chết, xác nm bp dí.

Hóa ra ph
ương pháp an toàn tht đơn gin,tránh xa lười biếng thì có th được.
8. Có mt con gà nh khi phá v trng đ chui ra,
Thy con rùa đi ngang gánh chiếc mai nng n.
Con gà nh quyết đnh ri b cái vtrng.

Hóa ra mu
n thoát ly gánh nng tht đơn gin,dp b c chp thành kiến là có thđược.

9. Có my em bé rt mun làm thiênthn, thượng đế cho chúng mi đa mt chân đèn, và dn lau chùi chúng cho tht bóng sáng, Mt hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tt c các bé đu b cuc.
Ch có mt em bé vn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho thượng đế không đến, dù mi người chê nó di, kết quch có em được tr thành thiên thn.

Hóa ra làm thiên th
n tht đơn gin, ch cn đem tm lòng tht thà ra làm là được.
10. Mt thanh niên đến xin làm môn đmt v thn.
Bng có con trâu nghé chui lên t vũng ly, toàn thân lm đy bùn dơ bn
V thn nói : “Con tm ra cho nó dùm ta.”
Cu kinh ngc: “Con đi hc ch đâu đi chăn trâu ?”
V thn nói : “Con không chăm ch vâng li, thì làm môn đ ca ta thế nào được.”

Hóa ra bi
ến thành thn tht đơn gin, ch cn đem lòng thành tht ra thì có th được.”
11. Có mt đoàn người đãi vàng đi trong sa mc,
ai ny bước đi nng nhc, ch có mt người bước đi cách vui v,
người khác hi: “Làm sao anh có th vui v được ch ?”
Ngườy tr li: “Bi vì tôi mang đ rt ít.”

Hóa ra vui v
 tht đơn gin, thiếu chút ít thì có th được.
12. Màu sc ca cuc sng  đâu ?
Bui sáng thc dy, màu sc ánh sáng trên mt, đón tiếp tương lai bng v mt tươi cười rng r.
Đến bui trưa, màu sc ánh sáng trên eo lưng, thng lưng đ sng hin ti.
Đến bui ti, ánh sáng màu sc trên chân, chân đp đt làm tt chính mình.
Hóa ra cuc sng cũng rt đơn gin,
ch
 cn có th hiu được “trân quý, biết đ, cám ơn”,
thì anh có đ
y đ màu sc ca cuc sng.
Chúc Bn luôn nhìn mi s tht gin đơn