Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Thơ phỏng dịch của LISA GRIFFIN: WHERE DO I GO ?

                   Where Do I Go!
Where do I go?
When I'm feeling so lost and I don't want to be found.
When I'm looking and listening for that peace in my heart.
But I know I'll never hear that sound.
Where do I go?
Where do I go when I'm trying to laugh?
But all I can do I cry?
I'm trying to keep on living because I'm not ready to die.
Where do I go because the sun never seems to shine?
Can you give me my life back it's not yours it's mine?
How do I keep going, how do I fight this fight?
I'm tired of feeling beat down, but I'm trying with all my might!
Where do I go when my head hangs so low?
Please give me an answer because I just don't know!
Where do I go?
Does it take very long?
For me to find that peace and a place, where I belong,
I need you to help me; help me to take a stand.
I'm scared to do it by myself; will you please take my hand?
Where do I go? Where do I go? Where do I go?
Do you know?
                                             © Lisa Griffin
DỊCH THOÁT:
                         TÔI ĐI VỀ ĐÂU?
Tôi đi đâu khi bơ vơ lc lõng,
Chng cn ai phi trông ngóng kiếm tìm?
Biết v đâu khi bình lng trong tim,
Dù tôi biết tai không còn nghe tiếng?

Lòng tôi mun có n cười hin hin,
Nhưng trên môi tht thành tiếng th than.
Tôi đi đâu cho khi phi ng ngàng,
Khi cuc sng chưa sn sàng đ chết?

Tôi đi đâu ánh mt tri sp hết,
Tr li tôi đi sng ca riêng tôi.
Biết v đâu khi tht đó là tôi,
C vươn dy trong nhng ngày sp tt.

Tôi đi đâu khi gc đu xung thp,
Tr li xem tôi biết phi đi đâu?
Giúp ch tôi bình an đến nơi nào,
Nơi thc s tôi khát khao được đến.

Mt mình tôi không ri xa đnh mnh,
Bàn tay anh đưa giúp tiếp cho tôi.
Đng dy lên đ thy rõ cuc đi,
Tôi không biết, anh biết không giúp tiếp.
Tôi v đâu, tôi s phi v đâu?
                                             HỒ NGUYỄN
                                           (Cali: 16-10-2012)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét