Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Dịch bài "Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn" của Lưu Tích Vũ


 飲酒看牡丹     Ẩm tửu khán mẫu đơn
               
今 日 花 前 飲     Kim nhật hoa tiền ẩm
甘 心 醉 數 杯     Cam tâm tuý sổ bôi

但 愁 花 有 語     Đãn sầu hoa hữu ngữ

不 為 老 人 開     Bất vị lão nhân khai.
          劉禹錫                Lưu Tích Vũ

Dịch Nghĩa

Uống Rượu Ngắm Hoa Mẫu Đơn

Hôm nay đến trước hoa uống rượu
Nếu có lỡ say vì quá chén cũng chấp nhận
Chỉ buồn như hoa cất tiếng nói
Hoa nở đẹp xinh nào phải dành cho mấy ông già
Các Bài Thơ Dịch:

               1
Nâng chén trước hoa uống
Có say cũng chẳng sầu

Buồn khi hoa cất tiếng

Không nở vì lão đâu

               2
Rượu đến bên hoa nhấp chén đầy

Sẵn lòng nâng cốc dẫu ngà say

Buồn thân nếu lỡ hoa lên tiếng

Hoa nở đâu vì các cụ đây

                  
                 3
Có rượu trước hoa nay uống cạn

Lỡ say quá chén cũng cam lòng

Thẹn thầm khi đoá hoa cuời nói

Nở đẹp nào cho mấy lão ông
                        Quên Đi

MAI XUÂN THANH XIN GÓP VUI VÀO VƯỜN THƠ THẨN :

HOA VỚI RƯỢU

1) 
Uống rượu trước hoa cảm thấy ngon,
Lỡ say quá chén cũng hao mòn.
Vô tình tiếng nói hoa bày tỏ,
Hàm tiếu hoa khai chẳng  phải "Ôn"

2)
Rượu đầy nhấp chén đứng bên hoa,
Thiếu bạn chưa say chỉ mới ngà.
Lên tiếng vì sao... nghe thỏ thẻ,
Hiểu lầm hàm tiếu, tại ông già !

Mai Xuân Thanh.
Ghi thêm: Lưu Tích Vũ (772-842) là quan viên và nhà thơ thời Trung Đường.
Đương thời ông sánh ngang với Bạch Cư Dị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét