Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG - HOA XUÂN ĐIỂM SẮC"Hòn ngọc viễn đông"phố xá nhiều,
Tư nhân cửa hiệu biết bao nhiêu...
Hăm ba tháng chạp hoa mai rộ,
Cận Tết đào hoa duyên dáng kiều.
Lục tỉnh miền tây bông tứ quý,
Sài Gòn đô hội khách nâng niu...
Trăm hoa hương sắc xuân phơi phới,
Thịnh trị thái bình gấm mỹ miều...

Gấm mỹ miều cho phụ nữ yêu,
Mừng vui trai gái biết cưng chìu.
Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc,
Tết đến đâm chồi dưới nắng chiều.
Đỏ thắm hồng nhung hoa thược dược,
Đào tơ liễu rũ bóng quang thiều.
Nam thanh chăm chỉ tương lai vững,

Nữ tú công dung biết đủ điều...
Mai Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét