Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Thi Hửu Vườn Thơ Thẩn: Bài Xướng:Lưu Luyến và các Bài Họa

       
Bài xướng :
        Lưu Luyến
Lưu luyến bên nhau chng mun ri ,
Chao ôi! bun qúa lúc chia phôi .
Ngp ngng ct bước khôn ngăn l ,
Bn rn chia tay khó tht li .
K , thuyn neo đu bến nước ,
Người đi nhn lc cui chân tri .
Nghìn trùng xa cách su đôi ng ,
Thương nh nhau chi , lung ngm ngùi .
                           Quang Tun
              
                  

Bài Ha :
             Bit Ly

Đăm đm nhìn nhau mt chng ri ,
Ni su dào dt khó pha phôi .
Chia tay đ thy chan chan l ,
Tin bước mà nghe nghn nghn li .
K   , dt d trang k nim ,
Người đi  , phiêu bt cánh chim tri .
Bit Ly*  nhung nh su muôn thu ,
Khúc hát ngày xưa chết lng người !
                               Mailoc
                          
(*) Bit Ly : bài ca sáng tác bi Dzon Mn

  Bài Họa
   CHIA XA                     
    Gần nhau quyến luyến muốn không rời !                             
    Nếu phải xa nhau dạ khó phôi                           
    Nỗi nhớ khôn nguôi đành dấu kín                  
    Giọt sầu chẳng cạn thốt nên lời                               
    Hương nồng đâu khói,sao cay mắt ?                                 
    Lòng quặn niềm đau ngút đỉnh trời !                               
   Thoáng tiếng tàu đi trong gió thoảng                               
    Dặn mình cố nén  lệ đừng rơi                                               SONG  QUANG    

BÀI HỌA : HỢP TAN PHẬN BÈO - (THƠ LƯU LUYẾN - QUANG TUẤN)
BÀI HỌA CỦA MAI XUÂN THANH, 
GÓP VUI VÀO VƯỜN THƠ THẨN :

Thân nhau tay nắm chẳng buông rời,
Tha thiết tình ta đậm nét phôi.
Anh nỡ chia tay tình đẫm lệ,
Em buồn tạm biệt khó ra lời.
Đợi đò rẽ sóng đang vào bến,
Chờ khách phiêu lưu đến cuối trời...
Bèo hợp rồi tan theo nước cuốn,
Phân ly đôi ngã cũng bùi ngùi !

Mai Xuân Thanh 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét