Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

8 động tác thần kỳ trị bách bệnh


Xoa mt bui sáng đu đn hàng ngày s là bí quyết đ mt thêm tinh, tai thêm thính, da d mn hng, nhiu bnh mãn tính tiêu dn, giúp cho tinh thn thêm minh mn
B mt va là kho thn dược, va là tm gương phn chiếu nhy cm nht tt c các b phn ngoi vi và ni tng ca cơ th.
V
y mi sáng khi thc gic, bn có th ngi dy hoc nm nán li ngay ngn trên giường cũng được, nh xoa đôi tay cho tht nóng ri thc hin 8 đng tác sau đây. Nh mi đng tác thc hin 30 ln.
1. Xoa 2
mt

Dùng 2 c
ườm tay miết mnh 2 mt t trong ra ngoài, t đu mày ra đuôi mày. Đng tác này giúp cho mt sáng lên, đôi tay càng khe thêm,
2. Xoa mũi

Dùng 2 ngón tay tr
vut ngược t chân 2 cánh mũi lên theo sườn mũi đến tn 2 đu mày (30 ln). Sau đó dùng 2 ngón – ngón tr và ngón cái – chm li, vut xuôi sng mũi t trên đu mày xung đu mũi (30 ln).
Đ
ng tác này giúp nhiu bnh liên quan đến mũi, lưng, tim phi
3. Xoa 2 gò má

Dùng lòng bàn tay xoa 2 gò má theo h
ướng vòng tròn. Đng tác này giúp cha được nhiu bnh liên quan đến phi, gan, mt, bao t và lá lách, đc bit là dit hết nám, mn.
4. Xoa tai:

sau loa tai, ngón tr
sát bên mang tai ri đy lên đy xung làm cho c bàn tay chùm lên hết loa tai.
Đ
ng tác này làm cho 2 tai nóng bng lên giúp cha nhiu bnh thuc ngoi vi và ni tng ca cơ th.
5. Xoa trán

Lòng bàn tay ch
m li xoa mnh ngang khp vùng trán. Nh xoa bng bàn tay trái trước, tay phi sau, mi tay xoa 30 ln.
Xoa trán s
tr được nhiu bnh thuc h thn kinh và ni tng. Ví d: xoa mnh vùng gia mí tóc trán gii quyết được bnh bí tiu, xoa mnh vùng chính gia trán giúp tăng cường trí nh
6. Xoa mi
ng và cm

Xoa mi
ng và cm gii quyết nhiu bnh thn, rut già, rut non, bng đái
7. Cào đ
u

Dùng 10 đ
u ngón tay co li như hai cái cào, cào khp đu, ngược t mí tóc trán lên đnh đu ri xuôi xung gáy. Cào đi cào li 30 vòng.
Đ
ng tác này giúp cho máu chuyn lên não được tt hơn, làm cho não hot đng nhp nhàng. Chính trên da đu này mà ta có th cha được nhiu bnh liên quan đến sng lưng, tay, chân và đc bit là thn kinh ta… Nên biết rng, cào đu còn giúp cho đu hói mc tóc tr li.
8. Xoa gáy và c


Bàn tay trái b
t chéo vut mnh phn gáy và c bên phi 30 ln. Sau đó dùng bàn tay phi bt chéo vut mnh phn gáy và cn trái cũng 30 ln.
Tác d
ng ch yếu ca đng tác này ngoài vic làm cho c, gáy khe ra còn góp phn cha nhiu bnh liên quan đến khí qun và thc qun
L
ưu ý:
1.Khi xoa m
t bui sáng xong, nên nh ra mt bng nước nóng. Đây là đng tác cn thiết đ duy trì và tăng cường kết qu tt đp ca xoa mt.
2.Không đ
ược xoa mt vào bui ti s làm cho khó ng. Nhưng nếu bn cn phi làm vic thâu đêm ti sáng (như các bn làm ca 3, tiếp viên hàng không phi bay đêm, …) thì xoa mt bui ti li rt tt.
L
ương y Trn Dũng Thng
(Từ Cảnh chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét