Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Bài Xướng- Họa : Lấp Lánh Hạt Sương Mai

  Bài Xướng
LẤP LÁNH HẠT SƯƠNG MAI
Làm quen khách khí nói khiêm nhường,
Thăm hỏi ân cần cũng dễ thương.
Đồng khí tương cầu luôn giữ lễ,
Đồng thanh tương ứng họa thơ thường.
Anh em bốn biển thân bằng hữu,
Bè bạn năm châu cũng vấn vương...
Ví phỏng thâm giao tình gắn bó,
Nhược bằng lấp lánh giọt như sương!
Mai Xuân Thanh
Ngày 29 tháng 07 năm 2015
         
       
 Bài Họa
      
Nói thẳng với nhau chẳng nhún nhường,
Sửa phần "đối tự"để tròn thương.
Làm thinh sợ bạn cho đồng ý,
Lên tiếng lo ta vụng lễ thường.
Lòng muốn giao lưu không cố chấp,
Tâm mong xở lở chẳng tơ vương.
Trước sau tinh khiết tình trong trắng,
Lấp lánh ban mai, giống giọt sương...
                Khôi Nguyên

HỌA:
Đời biển trần ai chẳng nhún nhường,
Tâm tình có hiểu mới là thương.
Nói ra chân thực thành tranh chấp,
Góp ý trung kiên hiểu khác thường.
Hạnh đức muốn cao đừng cố chấp,
Trung cang thấu hiểu chẳng lưu vương.
Anh em thân hữu tình chân thật,
Sáng chói lung linh trắng tợ sương.
HỒ NGUYỄNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét