Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Thương Giọt Sương Mai - Thơ Hồ Nguyễn

       Gi bài  đến Các Bạn Bài " Thương  Git Sương Mai "
 Ti nghip nàng sương ch đng thành thân ngà ngc trong ngn ngũi ri tan biến khi nng lên. Đi ta ngn, nàng sương mai còn ngn hơn. Nhưng nàng đp d thương quá!
       Thân mến.
    

            THƯƠNG GIT SƯƠNG MAI 


            Sương mai trng thoáng đp hoa nhường,
            Nng m tan dn thy quá thương.
            Thm thía tình người nên nín lng,
            Đau thương phn bc hướng vô thường.
            Tơ lòng ai thu cho thân gái,
            Cm nghĩ người xa thy vn vương.
            Ht ngc du tan nhưng gi vn,
            Tình ta ôm trn nét tinh sương.
                                        HỒ NGUYỄN (30-7-15).Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét